خواهر عبدالرضا تاجیک به نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام متهم شد

خانم تاجیک در حالی روز شنبه به بازپرسی اوین احضار شد که دلیل آن ادای پاره ای از توضیحات در خصوص پرونده رضا تاجیک عنوان شده بود.

 بنا به اخبار رسیده، در این جلسه بازپرسی اتهاماتی همچون نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام به او تفهیم شد و وی نیز هیچ کدام از این اتهامات را نپذیرفته است. در پایان جلسه قرار کفالت برای خانم تاجیک صادر و وی با قرار کفالت آزاد شد.

گفتنی است عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار برای بار سوم در تاریخ ۲۲ خرداد بازداشت شد و برخی اخبار از هتک حرمت وی در زندان حکایت داشت و به نظر می رسد انتشار این خبر باعث احضار خواهر این فعال حقوق بشر شده باشد.

ارسال دیدگاه