آمریکا : تحریم ها علیه ایران موثرتر از آنچه تصور می شد، بوده است

روز پنجشنبۀ گذشته، وزرای دفاع آمریکا و فرانسه، طی ملاقاتی در واشنگتن، در بارۀ تأثیر تحریم های ایران تبادل نظر کردند.

رادیو فرانسه :
وزیر دفاع آمریکا، رابرت گیتس، تأثیر این تحریم ها را در عمل، بیشتر از برآوردهای قبلی دانست و وزیر دفاع فرانسه، هروه مورن گفت تحریم ها باعث شده که در درون رژیم ایران بحث هایی درگیرد.

رابرت گیتس در مورد مذاکراتش با وزیر دفاع فرانسه، گفت: “مذاکرات امروز ما بیشتر در بارۀ تأثیر تحریم های ایران بود. در واقع این تحریم ها تأثیرگذارتر و سخت تر از آن چیزی است که ما قبل از تصویب قطعنامه می پنداشتیم”.

وزیر دفاع فرانسه، هروه مورن نیز به نوبۀ خود گفت: “تحریم هایی که فراتر از قطعنامۀ شورای امنیت از سوی چند کشور اعمال شده، کم کم نتیجه می دهند… به همین دلیل هم در میان طبقۀ حاکم ایران بحث هایی در این باره آغاز شده”…
آقای مورن افزود: “ما باید در این پرونده با قاطعیت عمل کنیم، هیچکس نباید از خود ضعف نشان دهد”.

شورای امنیت سازمان ملل، با قطعنامه ای که در ماه ژوئن گذشته تصویب کرد، سلسله تحریم های دیگری را به مجازات های قبلی افزود. علاوه بر این، چند کشور غربی نیز مستقلاً تصمیم گرفتند که تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند.

به عقیدۀ وزیر دفاع فرانسه “این مجازات های اقتصادی باید به اندازۀ کافی فشار وارد کند تا این که ایران حاضر شود مسئولیت بیشتری بپذیرد”.

در مقابل در تهران،سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، می نویسد که دولت محمود احمدی نژاد، ستادی برای “مقابله با تحریم ها” تشکیل داده است. به نوشتۀ تابناک، مسئولیت این ستاد را معاون اول رییس جمهوری، محمدرضا رحیمی به عهده دارد.
سایت تابناک ادعا می کند که “ستاد مقابله با تحریم ها تصمیمات متعدد و مهمی گرفته و در برخی موارد نیز به خوبی توانسته است تحریم ها را بی اثر یا کم اثر کند”.

ارسال دیدگاه