زندانی سیاسی ارژنگ داودی از دبیر کل سازمان ملل خواستار تعلیق کرسی رژیم در سازمان ملل شد

گزارشی از فشار ها و اذیت و آزارها و اعمال غیر قانونی از طرف مقامات مختلف رژیم که علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی روا داشته شده است و با دست خط خودش نوشته شده برای “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” جهت انتشار ارسال شده است که به اطلاع عموم می رسد.

با یاد خدا
آزادی خواهان جهان
هم میهنان گرامی
سازمانها و نهادهای بین المللی حقوق بشری

ضمن قدردانی از تمامی آنان که در طول اعتصاب غذای من تاکنون از خواسته های حداقلی و حقوق بشری اینجانب پشتیبانی کرده و با خانواده ام همدردی داشته اند موارد زیر را به استحضار همگان می رسانم:

۱- پزشک زندان برای معالجه اینجانب شرط و شروط می گذارد و از من می خواهد متنی را امضاء نمایم که در صورت بروز هر گونه حادثه سوء، بری الذمه باشد یعنی می خواهد که عملا حکم قتل خود را امضا نمایم!؟

۲- پرستار زندان متقلبانه فشار خون مرا ۱۰ روی ۸ گزارش می کند در حالی که دستگاه سنجش فشار خون متعلق به یک زندانی آن را ۷٫۵ روی ۶ نشان می دهد!؟ Alpk2

3- رئیس بند با بی تفاوتی محض به همین اکتفا می کند که بگوید اعتصاب غذا غیر قانونی است!؟

۴- رئیس حفاظت زندان می گوید خواسته هایت منطقی است ولی اعتصاب را بشکن و آن را مکتوب کن تا ما بتوانیم نر نرمک خواسته های کشدارت را رسیدگی کرده و به مقامات بالاتر منعکس کنیم!؟

۵- پاسداربند می گوید این همه آدم در این زندان مرده اند این هم یکی دیگر روی بقیه!؟

۶- مدیر داخلی زندان می گوید مگر ما گفتیم که غذا نخور برود غذایش را بخورد!؟

۷- دادیار زندان دستور رسیدگی به موضوع از سوی دادستان را مسکوت می گذارد زیرا که حتما اینگونه دستورات را صوری و نمایشی می داند!؟

۸- معاون قضایی زندان که در تاریخ ۲۸/۲/ ۸۷ به طرزی غیر قانونی با پذیرش من در زندان رجائی شهر موافقت کرده می گوید که چون زندانی انقلاب تهران هستم ربطی به حوزه کرج ندارد و بدین طریق از خود سلب مسئولیت می کند!؟

۹- مدیر زندان می گوید فعلا ما حکومت می کنیم و هر طور دلمان بخواهد تصمیم می گیریم اگر اینها” زندانیان سیاسی” توانستند حکومت را از ما بگیرند هر چه خواستند بکنند!؟

۱۰- مدیر کل زندانها از مدیر زندان می خواهد که ترتیب ملاقات با خانواده ام را بدهد ولی مدیر زندان موافقت نمی کند و می گوید فعلا بگذاریم تا خوب تنبیه شود و مجبور شود اعتصابش را بشکند!؟

۱۱- قاضی ناظر دادگاه انقلاب می گوید باید دوباره او را به زندان بندر عباس تبعید کنیم شاید این بار آدم شود!؟

۱۲ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب می گوید این آدم … و ضد انقلاب است!؟

۱۳- معاونت امنیت می گوید خانواده اش با رسانه های خارجی مصاحبه می کنند برود خواسته هایش را از آنها بخواهد !؟

۱۴- مدیر کل حقوق شهروندی می گوید در رابطه با این زندانی تخلفات عدیده ای صورت پذیرفته است ولی کاری از ما بر نمی آید!؟

۱۵- دادسرای انتظامی قضات می گوید تخلفات نسبت به این زندانی و خانواده اش محرز است ولی مادام که سلب مصونیت نشده باشد نمی توان مقامات قضایی را محاکمه کرد!؟

۱۶- و رهبر رژیم می گوید پیغمبر در غزوات به آنها که در کنار او نجنگیده بودند از غنایم چیزی نمی داد یعنی هر که برای رژیم حاکم جار نمی زند و گلو پاره نمی کند حق حیات و معاش ندارد!؟

۱۷- …. و … و …

آزادگان جهان
آیا می توان رعایت حقوق بشر را از صدر تا ذیل کارگزاران چنین حکومتی انتظار داشت!؟

آیا به رژیمی که سران و رهبران آن بدنبال محو یک کشور عضو سازمان ملل از صفحه روزگار هستند می توان اعتماد کرد که حقوق زندانیان بویژه زندانیان سیاسی را محترم بشمارد!؟

آیا رژیمی که در آن عمامه های سیاه و سفید نشانه بارز اعمال تبعیض میان سطوح بالای حکومتگران است می تواند مردم عادی را به حساب بیاورد و به حقوق شهروندی آنان اندک اعتنایی داشته باشد!؟

آیا ۶۴ روز اعتصاب غذای یک زندانی ۵۷ ساله دل هر آزاده ای را در هر گوشه جهان به درد نمی آورد و بی توجهی مفرط مسئولیتی زندان،پزشکان و … آنها را مات و متحیر نمی سازد!؟

اینک که وارد ۶۵ مین روز اعتصاب غذا شده ام به تمامی جان باختگان راه آزادی بشر درود می فرستم و از آزادگان جهان،انسانهای دموکرات منش،نهادهای حقوق بشری بخصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل بویژه شخص دبیر کل جناب آقای بان کی مون مصرانه می خواهم که رژیم حاکم بر ایران را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر نماید و در غیر اینصورت کرسی نمایندگی آن در سازمان ملل را به تعلیق در آورد. اینجانب نیز تا پای جان بر سر آرمانهای جنبش ۲۰۰ ساله آزادیخواهی و دموکراسی طلبی ایرانیان پای می فشارم.

بامید پیروزی
ارژنگ داودی

معلم،شاعر،نویسنده- زندانی سیاسی
زندان رجایی شهر
۲۴ شهریور ۱۳۸۹

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان جهانی کار
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه