اسماعیل نوری علا: ناسیونالیسم واقعی فقط سکولار است

برای تجسم صحنه های محتمل آینده به تخیل خیلی قوی نیازی نیست. این که در راه است نیز یکی از انواع حکومت های نظامی ـ فاشیستی است که ایدئولوژی التقاطی خویش را با به نمایش گذاشتن مجسمه های کورش بزرگی که لنگ پیچازی فلسطینی به گردن دارند و در نمازهای جمعه به دور مجلسیان نمازگزار گردانده می شوند تجسم می بخشد و آمده است تا، این بار به نام «ناسیونالیسم مذهبی ِ» سپاه پاسداران، بساط جوخه های اعدامش را برپا کند. (دنباله…)

واکنش عضو کمیسیون امنیت به پناهندگی دیپلمات های معترض به جنایات رژیم: آنها مشکلات روحی، فردی و نفسانی دارند!

یک عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در رابطه با پناهندگى برخى سفراى ایران به کشورهاى دیگر گفت: وزارت خارجه باید دقت بیشترى در اعزام دیپلمات‌هاى خود داشته باشد و از تجارب تلخى که اخیرا به وجود آمده در گزینش‌هایش استفاده کند.  (دنباله…)