در اثر تلاشهای گسترده بین المللی حکم اعدام معلم زندانی عبدالرضا قنبری به زندان تبدیل شد

حکم ضدبشری اعدام علیه معلم زندانی عبالرضا قنبری در اثر اعتراضات گسترده بین المللی شکسته شد و به زندان تبدیل گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
معلم زندانی عبالرضا رجبی روز ۱۴ دی ماه ۸۸ در محل کارش در دبیرستان حصار امین پاکدشت با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او چندین هفته تحت بازجویی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت ودرحین بازجویی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

معلم اسیرعبدالرضا قنبری همچنین یک ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندانی بود و سپس او را به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.

بازجویان وزارت اطلاعات با نسبت دادن اتهامات واهی پرونده او را به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب فرستادند . صلواتی قاضی فرمایشی این شعبه او را با اتهامات محاربه و تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم به اعدام نمود.
در پی ابلاغ حکم اعدام به این معلم زندانی موجی از اعتراضات بین المللی علیه این حکم ضد بشری در جهان بر انگیخته شد

فعالیتهای گسترده و مستمر بین المللی باعث گردید که ولی فقیه علی خامنه ای را وادار به عقب نشینی کند و حکم اعدام این معلم زندانی را به حبس تبدیل نماید. این در حالی است که او همانند صدها زندانی سیاسی دیگر به صرف داشتن دیدگاههای مستقل و اعتراض به جنایتهای که در ایران صورت گرفته است در زندان بسر می برند.

خانواده های زندانیان سیاسی که در حال ملاقات با عزیزان خود بودند با شنیدن خبر لغو حکم اعدام آقای قنبری موجی از خوشحالی آنها را فرا گرفته بود.
در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند که از جملۀ آنها ،خانم ها زینب جلالی و فرح واضحان و آقایان علی صارمی ،جعفر کاظمی،جواد لاری،محمد علی آقایی، احمد و محسن دانشپور و همچنین بیش از ۱۷ نفر از هموطنان کرد ما در انتطار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برند.

ارسال دیدگاه