چندین تشکل ایرانیان مقیم سوئد در آستانه ی انتخابات این کشور، با ارسال نامه ای به احزاب سوئدی خواهان حمایت آن ها از جنبش دموکراسی در ایران شدند

این نامه به امضای ابتکار مردم، اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – استکهلم، حامیان جنش سبز ایران – استکهلم، دموکراسی سبز و کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشچویان در ایران رسیده است. ادامه »

ارسال دیدگاه