دیدار فعالان کمپین از نرگس محمدی در قزوین

نرگس محمدی : کمپین فرا تر از تبعیض حقوقی علیه زنان، خلق را ه و روشی فرا روی بشر است.

تغییر برای برابری:
همزمان با سالگرد چهارسالگی کمپین برخی از فعالان کمپین برای دیدار نرگس محمدی به قزوین رفتند. نرگس محمدی ۳۷ ساله، این مبارز و مدافع ستودنی حقوق بشر همچنان در بستر بیماری است. ۲۲ روز فشار و زندان او را که دو فرزند خردسال هم دارد در جدال با بیماری قرار داده است. معلوم نیست که چه بر او گذشته که پزشکان هم هنوز قادر به تشخیص درستی نیستند و او را مدام با داروهای اعصاب در حال استراحت قرار داده اند. وقتی بلند می شود کاری انجام دهد پاهایش و دستهایش فلج می شود و زمین می خورد و درد های ناشی از کوفتگی و زمین خوردن به دردهایش اضافه می شود. اما در سالروز مبارزه حقوقی زنان و مردان کمپین برای برابری خواهی، همچنان با سخنانش برایمان انرژی گسترد و شور زندگی و مبارزه مسالمت جویانه را در رگهایمان جاری کرد.

سخنان نرگس محمدی را می خوانید:« تحقق برابری ، هدف کمپین یک میلیون امضا ء است و عدالت آرزوی دیرین بشر است که بشر امروز نیز برای دستیابی به آن در تلاش و تقلاست. گویی تا رسیدن به این آرمان بشری راهی بس طولانی پیش روی ما است .

زنان در ایران سالهای متمادی است که در مبارزه با تبعیض و ستمی هستند که علیه شان قد برافراشته است و در تلاش اند که گام های اساسی وبنیادین برای تحقق عدالت و انسان دوستی بر دارند. تحقق و پیگیری اهداف کمپین به نظر من امری فراتر ار رفع تبعیض حقوقی علیه زنان است، خلق راه و روشی فراروی بشر است برای رسیدن به عدالت در یک جامعه . به واقع خالق ارزش های انسانی است .

خلق راه و تلاش برای تحقق عدالت و ایجاد آگاهی در انسان ها بر تمام تلاشگران کمپین یک میلیون امضا و تمام ایرانیان و زنان مبارک باد» !

ارسال دیدگاه