یورش وحشیانه و دستگیری تعدادی از جوانان که برای گرامیداشت قتل عام سال ۶۷ عازم خاورن بودند

نیروهای سرکوبگر از صبح زود و از یک کیلومتری مسیر ورود به خاوران را با خودروهای خود بسته بودند وماشینهای که عازم آرامگاه شهدای راه آزادی بودند متوقف می کردند و با برخوردی وحشیانه آنها را باز می گرداندند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به خانواده ها و جوانان و دستگیری تعدادی از آنها که در حال حرکت بسوی آرامگاه زندانیان سیاسی قتل عام شده سال ۶۷ بودند .

از صبح امروز جمعه ۵ شهریور ماه به رسم همیشگی خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده سال ۶۷ اولین جمعه شهریورماه هر سال را بر آرامگاه عزیزان خود گرد هم می آیند و مراسم ساگرد آنها را برگزار می کنند. تعدادی زیادی از خانواده ها و مردم از ساعت ۰۹:۰۰ صبح عازم گورستان خاوران بودند تا مراسم بیست و دومین سالگرد جانباختگان راه آزادی را برگزار کنند.

نیروهای سرکوبگر از صبح زود و از یک کیلومتری مسیر ورود به خاوران را با خودروهای خود بسته بودند وماشینهای که عازم آرامگاه شهدای راه آزادی بودند متوقف می کردند و با برخوردی وحشیانه آنها را باز می گرداندند. حوالی ساعت ۱۱:۰۰ نیروهای سرکوبگر به تعدادی از جوانان که عازم آنجا بودند یورش بردند و ضمن ضرب وشتم وحشیانه آنها را دستگیر کردند.

دستگیریها جوانان حدود یک کیلومتری آرامگاه شهدای راه آزادی صورت میگرفت و بنابه گفته شاهدان عینی حداقل در این نقطه ۵ دختر جوان و یکی از آقایون از ماشین بیرون کشیده شدند و وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.کسانی که دستگیرمی شدند مدارک شناسائی و تلفن های همراه آنها بلافاصله ضبط می شد و آنها را به وانهای مستقر در آنجا هدایت می کردند.

تعداد نیروهای سرکوبگر نیروی انتظامی و لباس شخصی به صدها نفر می رسید. آنها با دو جرثقیل مسیر را سد کرده بودند و برای ایجاد رعب و وحشت جوانان را از ماشین با ضرب وشتم بیرون می کشیدند .
در طی مسیر ده ها خودروی نیروی انتظامی و مامورین وزارت اطلاعات پارک شده بود.

علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر و بازگرداند اجباری تعداد زیادی از خودرهای خانواده ها و مردم تهران که عازم خاوران بودند. ولی تعدادی از خانواده ها و مردم خود را به آرامگاه شهدای قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ رساندند.

هنوز از نحوه برگزاری و رفتار نیروهای سرکوبگر با خانواده ها و مردم در آرامگاه گزارشی بدست ما نرسیده است ولی از مسافتهای دور شاهد حضور آنها بوده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش وحشیانه به خانواده ها و دستگیری جوانان توسط نیروهای سرکوبگر که برای گرامیداشت بیست و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ عازم خاوران بودند را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری تمامی دستگیر شدگان امروز است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۵ شهریور۱۳۸۹ برابر با ۲۷ اوت ۲۰۱۰
http://hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه