درخواست کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری برای کمک به آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و سایر فعالین کارگری زندانی

تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار، ماه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند، یک مطالبه انسانی دارند “آزادی” …….. (دنباله…)

یورش وحشیانه و دستگیری تعدادی از جوانان که برای گرامیداشت قتل عام سال ۶۷ عازم خاورن بودند

نیروهای سرکوبگر از صبح زود و از یک کیلومتری مسیر ورود به خاوران را با خودروهای خود بسته بودند وماشینهای که عازم آرامگاه شهدای راه آزادی بودند متوقف می کردند و با برخوردی وحشیانه آنها را باز می گرداندند. (دنباله…)

گفتگوی منصوره شجاعی با شیرین عبادی در سالگرد کمپین یک میلیون امضاء

پنجم شهریور سال ۱۳۸۹، چهارمین سالروز اعلام موجودیت کمپین یک میلیون امضا است. چهارسال پر نشیب و فرازی که اینک در پیوند با خیزش مردمی جنبش سبزهویت زنانه خویش را در فرایند دموکراسی خواهی به طیف های گوناگون این جنبش نیزشناسانده وهمچنان در طلب برابری خواهی و دموکراسی جویی پیش می رود.به مناسبت این روز، درگفتگویی با ” شیرین عبادی ” برنده جایزه صلح نوبل و ازبنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا نگاهی دوباره بر تجارب به دست آمده داشته ایم. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: ملاحظاتی در باب روند آلترناتیوسازی

در قلمرو آلترناتیوسازی و آفرینش تشکیلاتی سکولار ـ دموکرات (که در استراتژی خود انحلال حکومت فعلی را ضروری و گریز ناپذیر می داند)، برای رسیدگی به همهء پیشنهادات و تاکتیک ها و  نظرات، وجود یک «دستگاه رهبری آلترناتیوساز و انحلال طلب» حکم واجب قطعی را دارد و بدون آن تفکیک استراتژی از تاکتیک، و اهداف بلند مدت از میان و کوتاه مدت، و نبردها از جنگ ممکن نیست. و از آنجا که یک چنین رهبری ویژه ای از دل همبسگی و اتحادی ملی بر می خیزد، ناگزیر خواهیم بود که به مبانی و شرایط این همبستگی نگریسته و دو خواستهء «انحلال طلبی» و «آلترناتیوسازی» را همچون «تنها شرایط» این همایش تلقی کنیم… (دنباله…)

ناهید میرحاج: در ستایش یک امضاء از یک میلیون امضاء

گاهی خودم را جای زنانی می گذارم که دریکی ازاین روزهای معمولی قرار است به دادگاه خانواده بروند و شکایت کنند، دادخواست طلاق بدهند، چقدر در دلشان دلهره است. چقدر پیش از اینکه پایشان به دادگاه برسد، آب دهانشان را قورت می دهند ومی نالند. (دنباله…)