اطلاعیهء شبکهء سکولارهای سبز ایران برای دموکراسی و آزادی در مورد گفتگو و همکاری با گروه های دیگر

اعضاء شورای هماهنگی شبکهء نوپدید سکولارهای سبز مرتباً مورد مراجعهء گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها سیاسی قرار گرفته و از ایشان خواسته می شود تا گردانندگان این سازمان را به همسخنی و همکاری و ائتلاف با آنان ترغیب کنند، بدینوسیله شورای هماهنگی این شبکه سیاست های خود را در این مورد به اطلاع عموم می رساند

هموطنان ارجمند!
 از آنجا که اعضاء شورای هماهنگی شبکهء نوپدید سکولارهای سبز مرتباً مورد مراجعهء گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها سیاسی قرار گرفته و از ایشان خواسته می شود تا گردانندگان این سازمان را به همسخنی و همکاری و ائتلاف با آنان ترغیب کنند، بدینوسیله شورای هماهنگی این شبکه سیاست های خود را در این مورد به اطلاع عموم می رساند:

۱٫ شبکهء سکولارهای سبز ایران بر سه پایهء «ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی»، «وجوب استقرار یک حکومت سکولار در ایران» و «التزام این حکومت به مفاد مندرج در اعلامیهء حقوق بشر، در راستای آزادی و دموکراسی» بوجود آمده است. 

۲٫ بر پایهء دلایل وجودی فوق، هدف شبکهء سکولارهای سبز، از یکسو، گردآوری سکولارهای ایرانی بر گرد محور این باورهای سه گانه بوده و، از سوی دیگر، هموار کردن راه آنان است برای شراکت در روندی که به ایجاد یک بدیل و جایگزینی سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی خواهد انجامید.

۳٫ ما هنوز در مرحلهء تشکیلاتی قوام یافته ای نیستیم که بتوانیم منفرداً دست بکار دعوت برای آلترناتیو سازی شویم و، لذا، از هرگونه همکاری با دیگر نیروهای معتقد به ضرورت ایجاد یک آلترناتیو سکولار ـ دموکرات استقبال کرده و اینگونه همکاری ها را، در شرایط خطرناک فعلی کشورمان کاری بجا، بهنگام و ضروری تشخیص می دهیم.

۴٫ با جمع منظومه های نظری فوق الذکر، و بر اساس مفاد آنها، شبکهء سکولارهای سبز آمادهء گفتگو با دیگر نیروهای سیاسی سکولار، اعم از دین باور و دگراندیش، در راستای اتحاد در عمل و شراکت در آفرینش بدیل مذکور است.

۵٫ از نظر ما، اتحاد در عمل به معنی انحلال و ادغام گروه ها در یکدیگر نیست و در راستای آفرینش چتر گسترده ای عمل می کند که سازمان و اشخاص می توانند در سایهء آن، با حفظ مواضع و عقاید سیاسی خود، در راستای ایجاد یک آلترناتیو سکولار ـ دموکرات که قابلیت جایگزینی حکومت اسلامی را داشته باشد، گرد هم آیند.

۶٫ لذا، از این پس، گردانندگان شبکهء سکولارهای سبز، که هم اکنون دورهء عضوگیری و گسترش تشکیلاتی خود را می گذراند، بعنوان نمایندگان شورای هماهنگی شبکه در گفتگو با اشخاص و سازمان های دیگر، تنها در مذاکراتی شرکت می کنند که در راستای آلترناتیوسازی فوق تنظیم شده باشند. این ملاحظه به ما کمک می کند تا از وقت و انرژی خود در راستای بهره وری هرچه بیشتر استفاده کرده و اجازه ندهیم که گفتگوهای پراکنده به سلب توجه ما از هدف غائی کارمان بیانجامد.

به امید ساختن ایرانی آزاد، دموکرات و بی تبعیض

اعضاء شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ایران
خسرو بیات (تورنتو، کانادا)
مهدی حاذق اعظم (ساکرامنتو، امریکا)
دکتر آرام حسامی (واشنگتن دی.سی، امریکا)
دکتر رضا حسین بر (لندن، انگلستان)
دکتر فرخ زندی (تورنتو، کانادا)
مسعود شب افروز (فرزنو، امریکا)
اسفندیار منفرد زاده (استکهلم، سوئد)
آرمان نجم (برلین، آلمان)
دکتر اسماعیل نوری علا (دنور، امریکا)
seculargreensnetwork@gmail.com

ارسال دیدگاه