خاوران جان می گیرد و کودکی می کند

همه ساله در برلین نشستی بر گزار می شود به یاد از دست رفتگان شهریور ۶۷ . گروهی جمع می شوند تا “خاطرات” و “خاوران” را جان تازه ای ببخشند . در این روز آتشی که شعله هایش بیست و دو سال است دل بازماندگان این واقعه را می سوزاند و ملتی را داغدار کرده است بار دیگر زبانه می کشد.  ادامه »

ارسال دیدگاه