اسماعیل هوشیار: فصل زرد شریعتی !

 میدانستید که روزقدس نزدیک میشود ؟ واصلا میدانی روز قدس یعنی چی ؟ حدود ۳۱ سال پیش یه موجودی به اسم خمینی اعلام کرد که آخرین جمعه ماه رمضان را روزقدس اعلام میکند و همه مسلمین باید دراین روزبه خیابانها بریزند و به طورسمبلیک اسرائیل را ازنقشه جهان حذف کنند و بعد برن خونه وبا خانم والده آبگوشت بزباش بزنن به بدن و…..

ولی خب ، بعد ازجنبش ۱۳۸۸ چنین روزهایی دیگه برای حکومت نه تنها نانی ندارد بلکه باعث بدبختی هم شده است . مردم به نام روزقدس ویا روزهای دیگراسلامی…میآیند و فقط کارغیراسلامی میکنند که جالب نیست . روزموسوم به قدس یعنی یک فرصت دیگربرای مردم .

نه بابا ؟ ولی فکرکنم هنوز۲ هفته دیگه به آزادی قدس درامسال مونده….

ای بابا ، ۲ هفته که چیزی نیست تو باید از الان این روز رو اومده حساب کنی ….

اینطورکه تو حساب میکنی پس رژیم اسلامی را هم سرنگون شده حساب کن وحالشوببر…..

بدم نمیگی . فکرشو بکن این حکومت دیگه نیست وتو کجایی …..

ولی به نظرمن مهمترازروزقدس فصل شریعتی است که هرجاییه ….

فصل شریعتی دیگه چه جونوری است؟

جان دلم که شما باشید فصل شریعتی جانورعجیبی نیست . مربوط به همین کره زمین است . ولی به تازگی خیلی مرید پیدا کرده است و اگر حواست نباشد آنوقت زیر همین شکل و نام دوباره میروی به آنجا که ۳۱ سال پیش شروع کرده بودی وما هنوزهمانجا هستیم وشاید هم عقبتر….

الان مدتی است که زمزمه های شریعتی و اسلام رحمانی و تفکرشریعتی مبنی براسلام بدون آخوند  ……بر سر زبانها افتاده ، تبلیغ میشود ، و خلاصه لعبتی است . سبزباشی ، مقلد و عاشق شریعتی هم بشوی ، زهرا رهنورد هم باشی واعلام کنی که حجاب یعنی زیبایی و اسلام یعنی هنروعشق و…..من الگویم فاطمه زهرا است …من میشل اوباما نیستم ….به نظرمن شریعتی یعنی همان سقفی که باید به خورد نسلی داد که حالا خیز برداشته تا ریشه خرافات دینی را ازبن برکند وبه درستی ازخرافات ومذهب ودین متنفراست و..

میگویند شریعتی …..وشریعتی میگوید اسلام بدون روحانییت …واسلام بدون روحانییت میگوید ولی فقیه هم خوب است به شرطی که آخوند نباشد و ماده این فکررا ، اگرشریعتی عمرش به این روزها میرسید حتما میدید که رهبرعقیدتی مناسبترین الگوی مناسبی است که هم اسلامی است وهم همان ولایت فقیه است وهم فاطمه زهرا الگویش است و هم میتواند هرآینه امامی دگراندیش و اسلامی ظهورکند . مهم نیست چه اسمی داشته باشد مهم این است که با همین چارچوب حرکت کند . چارچوبی که جامعه بی طبقه توحیدی آرمان و آمالش است ، اگرهم اختلافی بین عظماها هست برسرصاحب چنین جامعه بی طبقه ایی است .

این پدیده مثل سالادهای فصلی درهرسرفصلی با یک منوی ثابت عرض اندام میکند . با منوی ثابت  ” اسلام ” ( جهل وجنایت ) ! یکی به دیگری میگوید اسلام ارتجاعی . آن یکی به خودش میگوید اسلام رحمانی ودیگری به بقیه میگوید خوارج…..اسلام زرد شریعتی ….اسلام سرخ رجوی….اسلام سبز بن لادن…اسلام سیاه خمینی…..اسلام آل سعود….اسلام کرزای…..اسلام اوبامایی…. اسلام تند وفلفلی….اسلام نرم وشیربرنجی….اسلام باطعم توت فرنگی…..

خطاب به خانم زهرا رهنورد و بقیه کسانی که “خط” زدن سقف اسلام شریعتی را برای نسل جوان مد نظر دارند ، میگویم و پیشنهاد دارم که وقت خودتان را تلف نکنید . چنین خط و تفکری اگر قرار بود برای نسل آگاه و متنفرازمذهب امروزی  کارایی داشته باشد ، پس بدون شکاف باید پذیرفت که مجاهدین واقعا بعد ازاین رژیم حاکم در تهران هستند با همین شکل فعلی . یعنی حقشان است ! ازشریعتی خیلی مسلمانترند .  یعنی با رهبرعقیدتی وهمین ساختاربیمارسیاسی و عقیدتی !

شریعتی هم مثل رجوی وبقیه مسلمین اولا اسلام را دینی کاملا سیاسی میدانست . دوما به ولایت فقیه معتقد بود وسوما خیلی هم مذهبی بود . منتها با کاراکتری روشنفکری و بدون لباس آخوندی . تازه همین شریعتی را مجاهدین مرتجع میدانند ویک باررسما در نشستی گفتند اگرشریعتی مرتجع نبود حتما زمان شاه به ما مجاهدین میپیوست و……

ولی شریعتی گوشش بدهکارنبود اسلام خودش وکراوات خودش و ولایت فقیه خودش را داشت و فکرش را بکنید یک ولایت فقیه که کراوات هم بزند و کتاب و تحصیلات و زبان خارجه و……اگردرسال ۱۳۵۷ به جای خمینی نشسته بود فرقش با خمینی فقط درآمارتلفات بود . یعنی بدون اغراق تفکرشریعتی درحاکمییت سیاسی ، قدرت تخریبش حداقل ۳ برابر ولایت فقیه با لباس آخوندی است . آقای رجوی یک باربه زبان ساده همین حرف را زد که : اگردر سال ۱۳۶۰ ما موفق میشدیم حاکم بشویم مجبوربودیم با بورژوازی غیرملی تصفیه خونین راه بیاندازیم …یعنی تکرارهمان صحنه ایی که درکامبوج اتفاق افتاد !

 وحالا این روزها به زبان ساده به نسل جوان و مردم پیام میدهند که حالا ازدست این رژیم وآخوند خسته شده اند ، اشکالی ندارد ولی به شریعتی راضی شوید تا اسلام هم ازدست انقلاب درامان بماند . اسلام بدون آخوند که مدعی هستند شریعتی آن را زائید ، همان اسلامی است که مجاهدین هم پرچمدارآن هستند . دارند پیام میدهند که اگرخمینی بد بود که البته ازنظر شریعتی چیهای اصلاح طلب ( موسوی و زهرا رهنورد ) اصلا بد نبود…اگرخامنه ایی خیلی بد است واگرهمین نفرات با تفکرواسلام شریعتی جابجا شوند …..این خودش اسمش انقلاب است و راضی باشید و……

حالا گرفتی که فصل شریعتی یعنی چی ؟ وچرا از روز قدس واجبتراست ؟ وبرای اینکه موضوع کمی راحترقابل فهم باشد بهتراست ازخود زهرا رهنورد بشنویم که درگفتگویی با فرزانه بذرپورچنین فتوا داد :

سوال خبرنگار: شما و مهندس موسوی ازشاگردان شریعتی بودید آیا آن اندیشه ها را هنوز درصحنه جامعه ایران ساری و جاری میبینید ؟

پاسخ زهرا رهنورد : ما بسیار مدیونیم به دکترشریعتی …..الان بعد از سی و چند سال من به شما میگویم که اندیشه های شریعتی فراتراززمان است……شریعتی یک قرائت جدید از اسلام عرضه کرد که این نگاه نو درهرشرایطی میتواند دنبال شود   وهمین امروزهم فکرشریعتی و اسلام شریعتی بین ” جوانان وروحانییت ” وجود دارد و……

این نهایت سقف ” طلایه داران جهالت ” است که مهم نیست پرچمداران این تفکردرچه موقعیتی هستند . ولی مهم است که دریابیم چرا الگوی تاریخی وارزشی زهرا رهنور” حضرت خدیجه ” ومشتی ازهمین جانوران است ورجوی و شریعتی و بقیه کسانی که چنین موجوداتی برایشان ارزش هستند …وقتی دستشان برسد چه برسرانسان و ارزشهای انسانی وضد دینی و اسلامی میآورند !؟

خانم زهرا رهنورد شما نیازبه الگوندارید . شما خودت زهرا وفاطمه ( ع ) و…اصل جنس ارزش اسلامی هستید . ….

رجوی پیامبراست……شریعتی امام است… …بوش آزادیخواه است…..اوباما دموکرات است….جنگ خوب است…..خمینی مدافع زنان است…..پاپ دلسوز است …..احمدی نژاد دکتراست…..ایران هم آزادترین کشور دنیا است……دنیای بدون اسلام هم یعنی خدای بدون تخم…..کی به کیه ؟

یک بارعکسی ازخامنه ایی درجایی دیدم که دست برقضا عمامه سرش نبود ودست برقضا پیپ هم میکشید وشلوارجین هم پوشیده بود ویاد شریعتی افتادم و چقدراین عاشقان دالفقارعلی ، که سمبل جنایت وجهالت است همه شبیه هم هستند . این جماعت و موجودات ارزشی مسلمان همان خالقان کهریزکی هستند که مدعی شدند درکهریزک نه تنها ” شرعا ” مرگ ومیری رخ نداد بلکه “شرعا ” زاد وولد هم داشتیم ! ( مصباح شریعتی )

به گزارش سایت برنا که درخبرآنلاین منعکس شده است ، براساس اسناد به دست آمده ازگزارشهای ساواک ، شریعتی درپی ترویج مرجعییت خمینی بود . پس ازبسته شدن حسینیه ارشاد علی شریعتی به طرفداران خود گفته است که درهرمجلسی بامعممین وطلاب بحث کنید وآنها را متقاعد کنید که به تقلید ازخمینی بپیوندند و…..

اسماعیل هوشیار
ژنو
دوشنبه .اول شهریور۱۳۸۹
hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info

ارسال دیدگاه