پس از ۴ هفته زندانیان سیاسی اعتصاب کننده توانستند با خانواده های خود ملاقات کنند

تمامی زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در بند ۳۵۰ زندان اوین پس از ۴ هفته ممنوع الملاقات بودن  صبح امروز توانستند با خانواده های خود ملاقات کردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
روز دوشنبه اول شهریور ماه خانواده های زندانیان سیاسی در سالن ملاقات حضور یافتند و بخصوص خانواده های اعتصاب غذا کننده که بیش از ۳ هفته در سلولهای انفرادی بسر می بردند وپس  از ۴ هفته ممنوع الملاقات بودن  صبح امروز توانستند با خانواده های خود ملاقات کنند.وضعیت جسمی آنها تا حدی بهبود یافته است و همگی آنها از وضعیت روحی بسیار بالایی بر خوردار هستند.

از طرفی دیگر از آغاز ماه رمضان محدودیت بیشتری علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها بکار برده شده است. مدت زمان مراجعه برای ملاقاتها از ساعت ۰۹:۰۰ تا ساعت ۱۲:۳۰ تقیلیل یافته است و به همان نسبت زمانی که خانواده ها با عزیزانشان می توانند ملاقات کنند محدود شده است و به ۱۵ دقیقه ملاقات کابینی کاهش یافته است.این در حالی است که تعدادی از خانواد ها از شهرستانهای دور دست برای ملاقات با عزیزانشان  می آیند و علیرغم طی  صدها کیلومتر مسافت می توانند فقط ۱۵ دقیقه با عزیزان خود ملاقات کنند.

در اقدامی دیگر مامورین وزارت اطلاعات و صداقت رئیس زندان و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند ۳۵۰ زندان اوین معروف به جلاد ۳۵۰ اقدام به جمع آوری باجه های تلفن بند ۳۵۰ نموده اند و به نظرمیآ ید که قصد دارند محدودیتهای بیشتری علیه زندانیان سیاسی اعمال نمایند.

ارسال دیدگاه