اعتصاب و تجمع کارگران کیان تایر در محوطه کارخانه

کارگران کارخانه کیان تایر از صبح روز پنج شنبه ۲۸ مرداد ماه جاری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند و با بستن در انبارها مانع خروج لاستیک از کارخانه شدند.

رهانا
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، کارفرما در رابطه با پرداخت دستمزد تیر ماه کارگران اعلام کرده بود ابتدا دستمزد کارگرانی را پرداخت خواهد کرد که میزان آن مبلغ سیصد هزار تومان است. در همین حال کارفرما طی روزهای گذشته از آوردن مواد اولیه و تعمیر دستگاه‌های معیوب کارخانه خودداری کرده بود که مجموعه این عوامل خشم کارگران را برانگیخت و آنان از روز پنج شنبه دست به اعتصاب زدند.

به گزارش سایت آینه روز، به دنبال این اعتصاب و تجمع کارگران کیان تایر در محوطه کارخانه، روز شنبه ۳۰ مرداد ماه جلسه ای در بخشداری چهاردانگه با شرکت نماینده های کارفرما و کارگران تشکیل شد. نماینده کارفرما در این جلسه اعلام کرد که پول برای پرداخت دستمزد کارگران ندارند و قولی نیز در این زمینه نمیتواند بدهند. نماینده های کارگران نیز متقابلا بر در یافت دستمزد خود و حل سایر مشکلات در کارخانه تاکید کردند.

در ادامه این جلسه نماینده کارفرما با تهدید کارگران اعلام کرد چنانچه فردا در انبارها را برای خروج لاستیک باز نکنند با آوردن مامور به کارخانه اقدام به باز کردن در انبارها خواهد کرد و بدین ترتیب جلسه نماینده کارفرما و نماینده های کارگران در بخشداری چهاردانگه بدون نتیجه پایان گرفت.

ارسال دیدگاه