٢٨ اوت ٢٠١٠ صد شهر جهان علیه سنگسار!

کارزار نجات سکینه از سنگسار توجه جهانیان را به این جنایت قرون وسطائی جلب کرده است. امروز نام سکینه برای میلیونها انسان در سراسر دنیا نامی آشنا است و صدها هزار نفر با امضای طومارهای اعتراضی مخالف خود را با این جنایت وحشیانه اعلام کرده اند. این حرکت میلیونی باید سازمان پیدا کند و اعتراض خود را به خیابانها بکشد!

ما به این منظور روز ٢٨ اوت را بعنوان روز آکسیون بزرگ “صد شهر جهان علیه سنگسار” اعلام میکنیم و از همه مردم جهان میخواهیم تا در این روز در اعتراض به جنایت قرون وسطائی سنگسار و در محکومیت رژیم  اسلامی سنگسار در شهر خود تجمعات و تظاهرات اعتراضی برپا کنند. ما همه فعالین مبارزه علیه سنگسار، همه سازمانها و نهادها و دست اندرکاران سایتهائی که بخصوص در کارزار نجات سکینه فعال بوده اند را فرامیخوانیم تا با استفاده از همه امکانات خود برای سازماندهی آکسیون بزرگ “صد شهر جهان علیه سنگسار” و  موفقیت آن بکوشند. 

از مردم سراسر جهان میخواهیم از هم اکنون برای برگزاری تظاهرات در شهر خود با ما از طریق سایت های زیر تماس بگیرند، اعلام آمادگی کنند و دوستان خویش را سازمان دهند. ما در اطلاعیه های بعدی و از طریق این سایتها لیست شهرهایی که آماده برگزاری تظاهرات هستند و به آن می پیوندند را اعلام خواهیم کرد. 

همه اتحادیه ها و تشکل های کارگری، تشکل های حقوق زنان، سازمان عفو بین الملل و همه سازمانهای مترقی و مدافع حقوق انسانی را دعوت میکنیم تا در این مبارزه و برای عقب راندن جمهوری اسلامی با ما همراه شوند. سخنران به اجتماعات ٢٨ اوت بفرستند و اعضا  و فعالین و امکانات خود را برای انجام هرچه بهتر این کمپین بسیج کنند.

از تمامی شهرداری ها، شوراهای محلی، پارلمانها و نمایندگان مجالس سراسر جهان دعوت میکنیم تا  به کمپین شهروندان جهان علیه سنگسار بپیوندند و با صدور قطعنامه ها و بیانیه ها به رژیم سنگسار در ایران اعتراض کنند

همه رسانه های جهان را دعوت میکنیم تا در پخش اخبار پیشروی کمپین “صد شهر جهان علیه سنگسار” ما را یاری رسانند.

از تمام ایرانیان ساکن خارج کشور و همه جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی و همچنین رسانه های فارسی زبان دعوت میکنیم تا کمپین “صد شهر جهان علیه سنگسار” را  کارزار متعلق به خود بدانند و با ابتکارات و اقدامات خود   اعتراض علیه سنگسار و رژیم اسلامی سنگسار را ابعادی هرچه وسیع تر بخشند.

ایران سولیداریتی
www.iransolidarity.org.uk
www.missionfreeiran.com
http://stopstonningnow.com
http://notonemoreexecution.org

میشن فری ایران                         
کمیته بین المللی علیه سنگسار
کمیته بین المللی علیه اعدام

۵ اوت ٢٠١٠

ارسال دیدگاه