زهرارهنورد: برای شیوا نظرآهاری و دادگاه او ، و نتیجه دادگاهش نگرانیم

دکتر محمد شریف به تازگی در مصاحبه ای نسبت به اتهامات سنگینی که دادگاه انقلاب متوجه شیوا نظرآهاری ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرده ،اظهار نگرانی شدید کرده است . یکی از این اتهامات محاربه است که مجازات سنگینی در قوانین ایران دارد. دکتر زهرا رهنورد ، هم زمان با اظهار نگرانی وکیل مدافع شیوا نظر آهاری و فعالان حقوق بشر با نوشتن یادداشتی در باره اتهامات وی ، نوشته است که همه ما زنان مثل شیوا هستیم هستیم ،پس ما را نیز متهم کنید.

کلمه :

به گزارش کلمه متن کامل این یادداشت به این شرح است :

برای شیوا نظرآهاری و دادگاه او ،و نتیجه دادگاهش نگرانیم.

زیرا همه ما ، شیوا نظرآهاری هستیم . ما، نیمی از جمعیت ایران، ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم. به گفته وکیل شیوا ،به او سه اتهام تفهیم شده است .

یکی محاربه است و موضوع ماده ۱۸۶ و دیگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم است موضوع ماده ۶۱۰ و در نهایت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی .

اما ، ما ،شیوا نظرآهاری ها ، هیچ یک از این اتهامات را قبول نداریم.

ما، نه براندازیم، نه محارب ، نه تبانی کننده برای ارتکاب هیچ گونه جرمی و نه مبلغ علیه نظم جمهوری اسلامی .

اما ما دانشجوی ستاره داریم ، زیرا از حقوق بشر دفاع می کنیم ، ما به معنای خاصی همه محاربیم ، در ادبیات قرآنی با تعبیری سرشار از اخلاق و ایمان و اخلاص ،محارب از حرب می آید و محراب نیز از همین ریشه حرب است.

ما شیوانظرآهاری ها، همانطور که در محراب نماز می گذاریم ، در محراب باور و اندیشه مان با کلکسیونی از شیطانها مبارزه می کنیم . این کلکسیون در ویترینی به طول تاریخ و عرض جغرافیا در چهار گوشه ایران و جهان چیره شده . به شیطانهای بزرگ ،شیطانهای کوچک.

شیطان فقر، شیطان نابرابری و ظلم و بی عدالتی ، شیطان دروغ و اهانت به کرامت انسانی ، شیطان قدرت و خودکامگی و تزویر ، شیطان تبعیض و خشونت .

شیوا نظرآهاری ، هیچ یک از این اتهامات را نمی پذیرد ، زیرا هیچ یک از این موارد ، مصداق محاربه به معنای قضایی و سیاسی نیست ، بیش از این به زنان ایران اهانت نکنید.

شیوای عزیز را از آن زمان که حقوق بشر را بر هر حقی ترجیح داد و در حالی که می توانست شاگرد اول کلاس مهندسی عمران باشد ، شاگرد اول دانشگاه عدالت و آزادی شد ، می شناسم.

ستاره ای که حاکمیت متکبر و دیکتاتور بر کار نامه دانشگاهی اش وارد کرد و نمی دانست که او را چون ستاره ای بر پیشانی جنبش سبز قرار می دهد و او را به قصه دختران ماه پیشانی و رویاهای مان پیوند می دهد. همان دختر قصه ها که مهمترین ویژگی اش رحم و دلسوزی برای بینوایان و ناتوانان بود . همانها که من هم به عشق آنها و برای دفاع از حق از دست رفته شان دل به دریا زده ام.

شیوا اولین کسی بود که فضاحت زندان کهریزک را برملا کرد ، آن هم در زمانی که هنوز فضاحت کودتای انتخاباتی اتفاق نیفتاده بود و در درجه اول برای او که مدافع حقوق بشر بود و برایش فرقی نمی کرد که زندانی یک قدیس باشد یا یک مبارز ، یا جانی چرا که حقوق زندانی قاعده ای جهانی است و این مراحل بعدی است که شرافت زندانی سیاسی آبروی ملت است و همه در پی احقاق حق آنها هستیم.

امروز کینه های عمیقی که از بر ملا شدن فجایع زندان کهریزک بر پیشانی حاکمان پینه بسته گریبانگیر شیوا و همه مدافعان حقوق بشر شده است . اما شیوا تنها نیست ، آن اندیشه ای که همه حق طلبان را به هم نزدیک می کند ، همه ی ما را ، من وشیوا ، بهاره هدایت و مهدیه گلرو ، عاطفه نبوی و .. را به هم پیوسته تا تحقق حقوق انسانی ، آزادی و دمکراسی پافشاری کنیم.

پس ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم ، همه ما را مجازات کنید!

ارسال دیدگاه