جمهوری اسلامی عامل و بهانه مناسب برای افزایش فروش تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج فارس

سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی، همسایگان ایران را به تقویت شدید توان نظامی و دفاعی خود ترغیب کرده است. عربستان ۸۴ جنگنده اف ۱۵ خریده و کویت نیز به سرعت در حال استقرار سیستم دفاع موشکی “پاتریوت” است. (دنباله…)

وخامت حال کیوان صمیمی روزنامه نگار زندانی بعد از ۲۲ روز اعتصاب غذا

هشت روز تمام است که تیم پزشکان زندان اوین به کیوان صمیمی روزنامه نگار دربندی که وارد بیست و دومین روز اعتصاب غذای خود شده ،سر نزده و اوضاع جسمانی او را کنترل نکرده اند . (دنباله…)

مصادره خانه به وثیفه گذاشته شده به دلیل عدم رجوع عابد توانچه به مراجع قضایی

داستان عمومی و انقلاب مرکز استان:  با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۱۰ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند الف ماده ۳ ماده اصلاحی این قانون و مستندا به ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را صادر و ابلاغ می نمایم … ادامه »