وضعیت زندانها در ایران، گفتگوی اشتراک با فرهاد حاجی میرزائی

از تمامی انسانهای مبارز آزادی خواه و فعالین سیاسی و اجتماعی شخصیتها و سازمانها و گروهای سیاسی تقاضا دارم که جدا از هر نوع خط فکری زندانی سیاسی  وخانواده هایشان را تنها نگذاریم  چشم امید زندانی سیاسی به حمایت و پشتیبانی ما در خارج و داخل دوخته شده است تنهایشان نگذاریم.  ادامه »

ازدواج موقت در حال تبدیل شدن به یک شغل برای زنان کم‌ درآمد است

نتایج یک پژوهش دانشگاهی در مورد ازدواج موقت که به تازگی منتشر شده، حاوی نکاتی است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. در این تحقیق از جمله عنوان شده که ازدواج موقت در حال تبدیل شدن به یک شغل برای زنان کم‌درآمد است. (دنباله…)

ناصر آغاجری: گزارشی از وضعیت زنان کارگر

زن به عنوان انسان  حق دارد با کارش صاحب درآمدی گردد و زندگی مستقلی برای خودش تدارک ببیند. اما زن کارگر پس از ۸ الی ۱۲ ساعت کار به خانه می رود، در شهرهای پرجمعیت یکی دو ساعت هم وقتش در ترافیک هدر می شود. عاقبت خسته و فرسوده وارد خانه می شود، تازه با حجم عظیم کار که در انتظارش است مواجه می گردد. کار اصلی زن زحمتکش تازه شروع می‌شود. سامان دادن خانه ، پختن غذا برای فردای خانواده، ترو خشک کردن کودکان و خدمت به “آقای خانه”. (دنباله…)