جان زندانی سیاسی ارژنگ داودی در معرض خطر جدی قرار دارد

 زندانی سیاسی ارژنگ داودی در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذا شرایط جسمی اش به نقطه حادی رسیده است و خطر جدی جان او را تهدید می کند.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی در پایان چهارمین هفته اعتصاب غذای خود وضعیت جسمی اش به نقطه حادی رسیده است. عوارض ناشی از شکنجه ها در طی دوران بازداشت و اعتصاب غذای باعث شده است که شرایط جسمی او را به نقطه خطرناکی برساند.

او در حال حاضر از عوارضی مانند افت فشار خون که با گذشت زمان حادتر شده است،افت شدید دید وتار شدن قدرت بینایی اش ،سردرد،سرگیجه و عدم توان تحرک رنج می برد.

از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات و گردانندگان زندان گوهردشت کرج فشارها را برزندانی سیاسی ارژنگ داودی شدت بخشیده اند و زندانیان سیاسی که به آقای داودی در شرایط حاد جسمی کمک می کنند به بازرسی و اطلاعات زندان فرا خوانده می شوند و آنها را مورد تهدید قرار می دهند که در صورت ادامه کمک به آقای دودی به سلولهای انفرادی انتقال خواهند یافت.زندانی سیاسی منصور رادپور از جمله کسانی است که به بازرسی و اطلاعات زندان گوهردشت کرج فرا خوانده شد و مورد تهدید رضا ترابی رئیس بازرسی زندان ،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان قرار گرفت. آنها زندانی سیاسی منصور رادپور را تهدید کردند در صورت کمک به آقای داودی او را به سلولهای انفرادی بند ۱ منتقل خواهند کرد.

علی حاج کاظم رئیس زندان دستور عدم رسیدگی پزشکی به آقای دودی را صادر کرده است و چندین روز است که آقای داودی علیرغم شرایط حاد جسمی مورد معاینه و درمان قرار نمی گیرد.

شرایط و دلایل موجود حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات و گردانندگان زندان قصد حذف فیزیکی این زندانی سیاسی را دارند.بخصوص که یکی از خواسته های آقای داودی رسیدگی به شکایت او علیه علی حاج کاظم رئیس زندان می باشد.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی که در بند ۳ معروف به بند کارگری زندان گوهردشت کرج زندانی می باشد در تاریخ ۲۳ تیرماه در اعتراض به شرایط و محدودیتهای غیر انسانی وادار به اعتصاب غذا شد.آقای داودی خواستار احقاق حقوق اولیه خود مانند؛پایان دادن به لغو ملاقات و ممنوع تماس بودن با خانواده اش/رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی اش/پایان دادن به تصرف منزل شخصی و آوارگی خانواده اش و رسیدگی به شکایتی که علیه علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت نموده است می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان این زندانیان سیاسی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در زندانهای ولی فقیه است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ مرداد ۱۳۸۹ برابر با ۱۰ اگوست ۲۰۱۰

ارسال دیدگاه