نگرانی خانواده کیوان صمیمی درباره تداوم اعتصاب غذای این روزنامه نگار. گفتگو با یکی از بستگان نزدیک ایشان

خانواده کیوان صمیمی نگران سلامت وی هستند. وی یکی از این شانزده زندانی بود که گفته تا لحظه ”انتقال“ پانزده زندانی سیاسی از انفرادی به بند ”عمومی“ ۳۵۰ به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.

جرس:
پانزده زندانی سیاسی در شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود، پس از دریافت پیام های آقایان میرحسین موسوی و کروبی ، چهره های برجسته سیاسی و کنشگران مدنی و دیگر اقشار مردم که نگران سلامت آنها بودند، اعتصاب غذای خود را شکستند.

این در حالی است که خانواده و نزدیکان آقای صمیمی به شدت نگران وضعیت جسمانی ایشان هستند، به همین مناسبت جرس گفتگویی را با یکی از بستگان نزدیک ایشان انجام داده است که در پی می آید:

آیا بعد از شکستن اعتصاب غذای زندانیان و ادامه اعتصاب غذای آقای صمیمی به علت تحقق یافتن انتقال زندانیان به بند عمومی، اطلاعی از وضعیت ایشان دارید؟
آخرین اطلاعی که ما از ایشان داریم ملاقات سه هفته پیش خانواده ایشان در زندان بوده که حال ایشان خوب بوده است. بعد از این ملاقات بود که اعتصاب تعدادی از زندانیان سیاسی که ایشان یکی از این اعتصاب کنندگان بودند را شنیدم. آخرین خبری که ما از ایشان داریم مربوط به امروز صبح می شود که با خبر شدیم که اعتصاب کنندگان در پاسخ به حمایتهای مردمی و پیامهای آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر شخصیتهای برجسته سیاسی به اعتصاب خود پایان داده اند به جز آقای صمیمی. ایشان علت ادامه اعتصاب غذای خود را انتقال این زندانیان به بند عمومی اعلام کرده اند. البته با توجه به شاکله شخصیتی آقای صمیمی که همواره ”مدافع“ و ”نگران“ وضعیت زندانیان بودند این مسئله قابل پیش بینی بود اما ما به شدت نگران وضعیت جسمانی ایشان هستیم. ایشان الان شصت و دو سال دارند و در مدت زمان اعتصاب هم بسیار ضعیف شده اند و وضعیت جسمانی وخیمی دارند.

با توجه به اینکه شما یکی از نزدیکان آقای صمیمی هستید و روحیه ایشان را می شناسید چه نظری در خصوص ادامه اعتصاب ایشان دارید؟ و آیا این مسئله با توجه به شرایط جسمانی و سنی اشان برای وضعیت ایشان خطرناک نیست؟
آقای صمیمی انسانی هدف محور هستند و با انگیزه شخصی این اعتصاب را آغاز نکرده اند و به خاطر شرایط نامناسب زندانیان دیگر دست به اعتصاب زدند. به همین علت محکم بر سر حرفشان خواهند ایستاد تا زندانیان به بند عمومی منتقل شوند مگر اینکه ملاقاتی به خانواده شان با ایشان داده شود تا وی را قانع کنند که اعتصاب خود را بشکند، یا شرایطی دیگر که منجر به شکستن اعتصاب غذایشان شود. اگر اعتصاب آقای صمیمی شخصی بود، حتما قبل از اینکه دست به اعتصاب بزنند با خانواده اشان مشورت می کردند چون یکی از ویژگی های ایشان این است که در هر کاری همیشه اهل مشورت هستند. ما و خانواده ایشان به شدت نگران سلامت ایشان هستیم چون ایشان با توجه به سن بالایشان دارای بیماری فشار خون هستند و مشکل قلبی دارند و تداوم اعتصاب غذای می تواند برای سلامتی ایشان به ”شدت“ خطرناک باشد. همین که با این سن و وضعیت جسمانی باید حکمشان را بگذرانند کافیست، دیگر این فشارها برای چیست؟ امیدواریم مسئولین هر چه زودتر ملاقاتی به ایشان با خانواده اشان بدهند.

آیا می دانید واکنش آقای صمیمی به حکمشان چه بود؟
ایشان از روحیه ای بسیار محکم و قوی برخوردارند و در این یکسال هم این موضوع را ثابت کردند. وقتی خانواده ایشان گفتند چرا نسبت به این حکم غیرعادلانه ( شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) سکوت کرده اید ایشان گفتند باید در این ”راه“ هزینه داد. حتی در زندان به ایشان لقب ”معترض همیشگی بند ۳۵۰″ داده اند و تجربه های زندان های رژیم شاه ایشان را بسیار مقاوم کرده است.

در میان صحبتهایتان به شاکله شخصیتی آقای کیوان صمیمی اشاره داشتید می توانید در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟
با توجه به روحیه آقای صمیمی که فردی از خود گذشته است و همیشه دغدغه کمک به دیگران را دارند مشکلات خودشان را فراموش می کنند. در زندان هم همه از روحیه انسان دوستانه ایشان باخبر هستند و سعی می کنند مشکلات دیگران را حل کنند اگرچه برای آن هزینه بپردازند. در زندان با جوان ها گپ می زند و با آنها بگو و بخند می کند تا به آنها روحیه بدهد تا جاییکه هرکس از زندان بیرون می آید از ایشان خیلی تعریف می کند و می گویند در زندان بچه ها را تنها نمی گذارد و همیشه در کنارشان حضور دارد تا به آنها روحیه و امید بدهد.

یکی دیگر از ویژگیهای برجسته آقای صمیمی این است که بر مشورت و گفتگو بسیار تاکید می کنند و می گویند هر مشکلی با گفتمان و گفت و گو حل خواهد شد که خودشان از تعبیر“معجزه گفت و گو“ استفاده می کنند. به همین علت امیدواریم مسئولین زمینه ملاقات ایشان را با خانواده اشان فراهم آورند تا خانواده اشان بتوانند ایشان را با صحبت راضی به پایان دادن اعتصاب خود کنند.

ارسال دیدگاه