خواهرم ای دختر ایران زمین

 شعری توسط خیمه و خرگاه عاشقان حماقت، بانیان سفاهت، شارعان شقاوت، منادیان ذلالت و ساقیان وقاحت سروده شده خطاب به “بانوان بدحجاب و بی حجاب”.
و پاسخی که زری دلنشین، این شاعره پُر شهامت اصیل ایرانی به این خیمه گاه سرشار از حماقت و سفاهت سروده است. (دنباله…)

بازگشت پرستوها، نامه‌ای منتشر نشده‌ از فرزاد کمانگر

فرزاد کمانگر در زمانی که‌ این متن را تلفنی برای من از زندان رجایی شهر کرج میخواند، به‌ دلیل شرایط سخت زندان و حساسیت پرونده‌ خود و دوستانش، نمیتوانست که‌ آن را با نام خودش منتشر کند. لذا از من خواسته‌ بود که‌ با نام مستعار ” ریبین مامو زاگرس” در سایتها منتشر کنم. (دنباله…)

گفتگوی رادیو دولتی استرالیا با مهرداد درویش پور درباره احتمال بروز جنگ

احتمال بروز جنگ: گفتگویی با دکتر درویش پور
دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس از دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه استکهلم در سوئد درباره احتمال وقوع یک جنگ میان ایران و ایالات متحده امریکا و نیز تاثیر آن بر اعتراضات ضد دولتی در ایران سخن می گوید.  ادامه »

“فلسفه فقر” خواننده: Felipe Coronel

بیشتر هموطنای سیاه پوست و آمریکای لاتینی من که به خاطرغذا ٬ لباس و سرپناهی در زاغه نشینها میجنگند نگران این هستند که٬ بدبختانه فلسفه بافی در مورد آزادی و دمکراسی سوسیالیستی خارج از درک اوناس. اونا متوجه نمیشن که آمریکا بدون جدا کردن اونا از هویتشون نمیتونه زنده بمونه ٬ به خاطر اینکه اگر ما کمی حواسمونو جمع میکردیم و میفهمیدیم که کی هستیم٬ راهی وجود نداشت که به این کشور لعنتی اجازه بدیم در کشور ما  آگاهانه قتل عام کنن. نا آگاهی وجود داره٬ اما میشه اونو نابود کرد. (دنباله…)