ترکیه صادرات بنزین به ایران را افزایش داد

ترکیه با نادیده گرفتن تحریم هاى آمریکا علیه ایران در ماه ژوئن ۱۳۸ هزار تن بنزین به ایران صادر کرد که این رقم بیشتر از ماه قبل از آن بوده است.

خبرگزارى فارس:
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، رویترز طى گزارشى اعلام کرد به رغم تحریم فروش بنزین به ایران از سوى دولت آمریکا ترکیه در ماه ژوئن بنزین بیشترى به ایران صادر کرد. بر اساس محاسبات رویترز ترکیه در ماه ژوئن ۱۳۸ هزار تن بنزین به ایران صادر کرد و ایران در برابر این حجم واردات ۱۲۱/۸ میلیون دلار پرداخت کرده است که به ازاى هر تن ۸۷۸ دلار مى شود.

 منابع رسمى ترکیه و ایران هنوز این خبر را تایید نکرده اند. کارشناسان غربى معتقدند تحریم فروش بنزین به ایران اگرچه ممکن است هزینه هاى ایران را تاحدودى افزایش دهد اما نمى تواند باعث توقف واردات بنزین به ایران شود. ایران کمتر از ۳۰ درصد بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین مى کند اما با بهره بردارى از طرح هاى پالایشگاهى خود در سال هاى آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد.

ارسال دیدگاه