گزارش همایش مقدماتی سکورلار دموکرات های آمریکای شمالی

 روز های ۲۴ و ۲۵ جولای ۲۰۱۰ شهر نیویورک میزبان ۲۲ نماینده و ۳۵ ناظراز تشکل های محلی شهر های آمریکا و کانادا بود که با هدف هم اندیشی وتبادل نظر برای پی ریزی تشکیلات منسجم سراسری به بحث و گفتگو پرداختند. دستور کار همایش بررسی و رایزنی در زمینه سه محور راهبردی تشکیلات پیش رو بود؛ که عبارت بودند از: منشور پیشنهادی ،ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی مقدماتی برای تشکیلات پیشنهادی …

سکولار دموکرات های آمریکای شمالی

همایش با پیام کمیته همبستگی برای پیشبرد دموکراسی در ایران (نیویورک) رسما آغاز شد. شورای نمایندگان با پیشنهاد مستقیم کمیته برگزاری همایش و به اتفاق آرا هیات رئیسه همایش را انتخاب نموده و جلسات در چهار بخش کارکردی موضوعیت یافتند. بخش اول به بحث آزاد اما هدفمند پیرامون منشور پیشنهادی اختصاص یافت. دربخش دوم شرکت کنندگان در همایش در قالب ٣ گروه کاری مجزا شامل منشور، ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی راهبردی تقسیم شده و هرگروه با رویکرد بحث متمرکزبه چهار چوب های پیشنهادی دست یافتند که در بخش سوم همایش برای تصویب به شورای نمایندگان شرکت کننده در همایش ارائه شد. در بخش پایانی بر اساس مصوبات نهایی ، شورای نمایندگان اولین انتخابات رسمی برای تشکیل هیات اجرایی تشکیلات سراسری را تجربه نمودد و ۵-۷ نفر را به عنوان هیات اجرایی انتخاب نمود.

سرفصل¬ها و خلاصه¬ای از مباحث
منشور
بحث در زمینه منشور به مثابه زمینه مشترک برای در کنار هم قرار گرفتن گروهی دگر اندیش با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران بخش عمده این همایش مقدماتی را به خود اختصاص داد. در نهایت منشورارائه شده به شورای نمایندگان به منظور همراهی با شرایط روز جنبش مدنی و آزادی خواهی مردم ایران با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید.   بر اساس منشور مصوب، این گروه مبانی مشترک فکری خود برای همکاری و فعالیت های آتی را چنین اعلام نمودند:

- ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشند، پشتیبانی‌ می‌کنیم

- ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

- ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.

- ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.

- ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابات آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.

ساختار تشکیلاتی
در این بخش شرکت کنندگان حول ساختاری منعطف برای جلب حداکثری مشارکت های مردمی در چهارچوبی دموکراتیک به توافق رسیدند. بر اساس ساختار پیشنهادی، مقرر شد تا شورای عالی نمایندگان در کنار هیات اجرایی برآمده از انتخابات توامان زنجیره اجرایی و برنامه ریزی ساختاری تشکیلات پیش رو باشند.

برنامه ریزی راهبردی
این بخش آخرین محور مورد بحث پیش از برگزاری اولین تجربه انتخاباتی این تشکیلات سراسری نو پا بود. در این زمینه شورای نمایندگان حول سه محور بنیانی به توافق رسیدند که عبارتند از:
- کمک به شکل گیری و تقویت گفتمان اجتماعی سکولاردموکراسی در فضای اجتماعی- سیاسی ایران
- تلاش در راستای اتحاد سکولار دموکرات ها در راه ایجاد جمهوری مبتنی بر حقوق بشر در ایران
- تلاش برای شکل گیری ساختارائتلافی ما بین نیروهای سیاسی آزادی خواه در ایران
بر اساس طرح مصوب مقرر گردید تا هیات اجرایی با بهره گیری از راهکار هایی همچون فعالیت های متنوع رسانه ای ، برپایی اعتراضات مدنی ،برگزاری فروم های اجتماعی و میزگردهای منطقه ای برپایه مبانی مطروحه در منشور در جهت تحقق محورهای راهبردی بکوشد.

در پایان هیات اجرایی متعهد شد تا با در نظر گرفتن تمامی راه کارهای سیاسی و تشکیلاتی راه را جهت برگزاری اولین کنگره سراسری سکولار دموکرات های آمریکای شمالی حداکثر تا ۷ماه آینده هموار سازد.لازم به ذکر است که در طول همایش نامهای پیشنهادی جهت تصویب نهائی در اختیار شورای نمایندگان قرار گرفت که طی نشستهای آتی بررسی و به تصویب نهایی خواهد رسید. ما امیدواریم نخستین کنگره با مشارکت فعال دیگر نیروهای سکولار دموکرات همراه باشد.

هیات اجرایی تشکیلات سراسری سکولار دموکرات های آمریکای شمالی ، مرداد ۱٣٨٨

———————————————
اخبار روز: http://www.akhbar-rooz.com/

ارسال دیدگاه