اعتصاب غذا در حمایت از اعتصاب غذای ۱۷ زندانی سیاسی در برلین

جمعی از اعضای شبکه ی جوانان ایرانی در برلین، روزسه شنبه، ۳ آگوست ۲۰۱۰ از ساعت ۱۰ صبح در مقابل دفتر مرکزی  ARD اعتصاب غذای نمادین خود را آغاز کردند که تا ساعت ۷ بعد از ظهر ادامه داشت.

تعداد اندکی از فعالان سیاسی ایرانی مقیم برلین نیز برای اعلام حمایت از این اعتصاب غذا در محل برگزاری برنامه حضور یافتند.

این اعتصاب غذا که در زیر باران شدیدی که از صبح باریدن گرفته بود، آغاز شده بود در حمایت از اعتصاب غذای ۱۷ زندانی سیاسی که از ده روز پیش در زندان های حکومت اسلامی دست به اعتصاب غذا زده اند  و نیز در اعتراض به تائید ۶ حکم اعدام برای بازداشت شدگان جنبش اعتراضی مردم ایران، انجام شد.

در اطلاعیه یی که از سوی شبکه ی جوانان ایرانی در برلین منتشر شده است، آمده بود: «در همبستگی با ۱۷ زندانی سیاسی که با اعلام اعتصاب غذا، نظم استبدادی حاکم را در اصلی ترین مرکز قدرت اش، در بندهای امنیتی و نظامی به مبارزه طلبیده اند و نیز در اعتراض به تائید حکم اعدام شش زندانی سیاسی که از میان آنان تاکنون نام جعفر کاظمی فاش شده است، اعتصاب غذای خشک خواهیم کرد»

این برنامه به رغم آنکه قرار بود تا ساعت ۱۰ شب ادامه داشته باشد به دلیل بارش بی امان باران در ساعت ۷ بعدازظهر پایان یافت

شبکه ی جوانان ایرانی در برلین

ارسال دیدگاه