شیرین عبادی: شانزده زندانی سیاسی برای اثبات حق حیات خویش دست به اعتصاب غذا زده اند

شانزده تن از زندانیان سیاسی بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین که به سلول های انفرادی بند ۱۴۰ این زندان منتقل شده بودند، در اعتراض به انتقال آنان به سلول های انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. شیرین عبادی میگوید که این شانزده تن از تمامی حقوق انسانی خود- که حتا در آئین نامه زندانها ودرچارچوب قوانین جمهوری اسلامی تصریح شده – محروم شده بودند و برای اثبات این حق حیات خویش دست به اعتصاب غذا زده اند.

رادیو فرانسه:

این افراد به لحاظ اعتراض به رفتار نامناسب مأمورین و مسئولین زندان وهمچنین شرایط نامناسب حاکم بربند ۳۵۰ و خصوصاً مانع تراشی های بسیاردرملاقات با خانواده هایشان ازسه روزپیش به سلول های انفرادی منتقل شده اند. از میان این زندانیان بهمن احمدی امویی از روز دوشنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و از روزسه شنبه شش تن دیگر، از جمله مجید توکلی، عبدالله مؤمنی، کوهیار گودرزی و کیوان صمیمی به این اعتصاب پیوستند. از دیروز(چهارشنبه) تمامی این شانزده زندانی سیاسی در اعتصاب غذا بسر میبرند.

اسامی این زندانی ها عبارت است از:علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ،حمیدرضا محمدی فعال سیاسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،ابراهیم(نادر)بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار ،غلامحسین عرشی ،پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا.

درباره این موضوع شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل میگوید که این شانزده تن از تمامی حقوق انسانی خود- که حتا در آئین نامه زندانها ودر چارچوب قوانین جمهوری اسلامی تصریح شده – محروم شده بودند و برای اثبات این حق حیات خویش دست به اعتصاب غذا زده اند.

شیرین عبادی اعتقاد دارد که مقامات قضایی کشور درجریان تمامی این تضییقات بوده و دم نمی زنند. شیرین عبادی میگوید که دیگر در کشور دستگاهی برای دادگستری وجود ندارد. دراین حالت که مرجعی برای تظلم خواهی درکشور وجود ندارد، وی معتقد است که اعتصاب غذای این شانزده تن نمی تواند به تحقق خواست های آنان بیانجامد.

ارسال دیدگاه