فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران: عبدالرضا تاجیک را آزاد کنید

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با اعلام حمایت از نامه اعتراضی بیش از نود روزنامه نگار خطاب به دادستان تهران نسبت به وضعیت عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و فعال دربند حقوق بشر، خواستار آزادی وی شد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با اعلام حمایت از نامه اعتراضی بیش از نود روزنامه نگار خطاب به دادستان تهران نسبت به وضعیت عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و فعال دربند حقوق بشر، خواستار آزادی وی شد. “آیدان وایت” دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفت مقامات جمهوری اسلامی می بایست این موضوع را به پایان برند. این شخص در شرایط بدی به سر می برد و از تمامی حقوقش محروم است.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) امروز مقامات جمهوری اسلامی به آزادی عبدالرضا تاجیک که ۵۰ روز بدون هیچگونه اتهامی در بازداشت بسر می برد فراخواند. خانواده وی مدعی هستند که وی در زندان مورد بدرفتاری (هتک حرمت) قرار گرفته.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی “آیدان وایت”، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفت: عدم ارائه مدارکی مبنی بر قانون شکنی وی، و هراس از بدرفتاری ا وی در زندان، برای اینکه نشان دهد که بی عدالتی وحشتناکی وجود دارد کافی خواهد بود. وی ادامه داد تمامی اتهامات مبنی بر بدرفتاری می بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اگر موضوعی برای پاسخگویی وجود ندارد، وی می بایستی فورا آزاد شود.

بنا به گزارش رسانه ها عبدالرضا تاجیک بیش از یک ماه پیش بازداشت گردیده و هیچ دلیلی برای بازداشت وی اعلام نشده. تاجیک پس از آن از رفتار اهانت آمیز با وی در طول مدت بازجویی به رئیس قوه قضائیه شکایت کرد. خانواده وی همچنین مدعی شدند که عبدالرضا تاجیک که بعد از انتخابات بحث برانگیز ۲۰۰۹ در ایران سه بار بازداشت شده بود، از تماس با آنها و وکیل خود و پزشک محروم است.

فدارسیون بین المللی روزنامه نگاران از دادخواستی که برای رسیدگی به اظهارات و آزادی تاجیک به امضای حدود ۱۰۰ تن از روزنامه نگاران رسیده حمایت می کند.

“آیدان وایت” اضافه کرد که مقامات جمهوری اسلامی می بایست این موضوع را به پایان برند. این شخص در شرایط بدی به سر می برد و از تمامی حقوقش محروم است.

ارسال دیدگاه