شیرین عبادی: شانزده زندانی سیاسی برای اثبات حق حیات خویش دست به اعتصاب غذا زده اند

شانزده تن از زندانیان سیاسی بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین که به سلول های انفرادی بند ۱۴۰ این زندان منتقل شده بودند، در اعتراض به انتقال آنان به سلول های انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. شیرین عبادی میگوید که این شانزده تن از تمامی حقوق انسانی خود- که حتا در آئین نامه زندانها ودرچارچوب قوانین جمهوری اسلامی تصریح شده – محروم شده بودند و برای اثبات این حق حیات خویش دست به اعتصاب غذا زده اند. (دنباله…)

پـویـان انصـاری: کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟

سی و یکسال است رژیـم خونخوار جمهوری اسلامی درصحنه بازی! با جنایت های روزانـه خود تـوسط اوباش و اراذل اش در رابطه با مـردم زحمتکش جامعه مان، به ما فعـالیـن و مخالفیـن سرسخـت ِ خـود (حـال با هـر اندیشه و مرامی که هستیـم) مانند بازی در شطرنج، گفتـه است “کـیش”! (دنباله…)

علی پیچگاه: مهارت موسوی در پنهانکاری حقیقت از مردم

آقای موسوی نخست وزیر اسبق در آخرین اظهار نظر در مورد دوران نخست وزیری شان گفته اند که “اگر مجبور شوم حقایق جنگ و استعفای ۶۷ را می گویم”. اولین سوالی که برای هر خواننده جویای حقایق سالهای مخوف دهه شصت پیش میاید این است که آقای موسوی عجبا چه شده و چه اتفاقی افتاده است که بعد از سالهای طولانی بفکر این افتاده اید که حقایق پشت پرده سیاست و جنگ را حالا برای مردم بازگو کنید؟ (دنباله…)

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران: عبدالرضا تاجیک را آزاد کنید

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با اعلام حمایت از نامه اعتراضی بیش از نود روزنامه نگار خطاب به دادستان تهران نسبت به وضعیت عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و فعال دربند حقوق بشر، خواستار آزادی وی شد. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: ترازنامهء سکولار

«ترازنامهء سکولار» کوششی است از جانب صاحب این قلم برای ارائهء نگاهی بر آنچه در مسیر ایجاد تفرقه در اردوگاه سکولارها می گذرد؛ و بررسی سود و زیان این اتفاقات است، با نظر گرفتن اینکه گویا هدف کار سیاسی اپوزیسیون سکولار ایران خلاص کردن ملت ضجرکشیدهء ما از چنگال حاکمان بی صفتی است که به نام خدا کشوری را به ویرانی و ملتی را به بدبختی کشیده اند. (دنباله…)