سرنوشت نزدیک به ۹ میلیارد دلار از «صندوق عراق» نامشخص است

بازرس کل آمریکا در امور بازسازی عراق می گوید: وزارت دفاع آمریکا تا کنون نتوانسته است درباره هزینه کردن هشت میلیارد و هفتصد میلیون دلار از کل نُه میلیارد دلار «صندوق عراق»، رسید و مدرکی عرضه کند.

رادیو فردا
یکی از بازرسان فدرال ایالات متحده، نظامیان آمریکا را به اتهام ناتوانی در عرضه اسناد مربوط به ریز هزینه کردن میلیاردها دلار مختص بازسازی عراق به باد انتقاد گرفته است.

بازرس کل آمریکا در امور بازسازی عراق می گوید: وزارت دفاع آمریکا تا کنون نتوانسته است درباره هزینه کردن هشت میلیارد و هفتصد میلیون دلار از کل نُه میلیارد دلار «صندوق عراق»، رسید و مدرکی عرضه کند.

پنتاگن، وزارت دفاع آمریکا، در پاسخ می گوید: این مبلغ الزاماً گم نشده، و اسناد مربوط به هزینه کردن آن احتمالاً بایگانی شده است.

«صندوق بازسازی عراق» در برگیرنده درآمدهای آن کشور از صدور نفت و گاز نیز هست.

ارسال دیدگاه