بی خبری از رضا شهابی، عضو بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به سر می برد،خبری در دست نیست.

جرس:
به گزارش کلمه، به گفته خانواده وی، شهابی تا اوایل تیرماه سه بار از طریق تلفن و در حد احوالپرسی با آنها تماس تلفنی داشته است و از حدود دو هفته پیش تاکنون از وی هیچ خبری دسترس نیست.

ین عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در آخرین تماس تلفنی از درد شدید در ناحیه گردن و کمر شکایت داشته که این مساله موجب تشدید نگرانی خانواده وی در دوران بی خبری این زندانی سیاسی شده است.

براساس این گزارش، پیگیری های مکرر خانواده وی در دادستانی و دادگاه حقوق شهروندی و وکیل ایشان در دادسرای انقلاب تا کنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته و بی خبری از وضعیت ایشان موجب نگرانی خانواده و اعضای سندیکا شده است.

ارسال دیدگاه