«خطر طالبانیزه کردن محافل دانشگاهی» مصاحبه دویچه وله با دکتر مهرداد درویش پور

دکتر مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، در مصاحبه با دویچه وله از انگیزهها و هدفهای حمله به رشته های علوم انسانی در دانشگاههای ایران میگوید. (دنباله…)

به یاد امیر

عکس هایی از جان باخته در راه آزادی، امیر جوادی فر  ادامه »

تقی روزبه: نبرد سرویسهای جاسوسی و ماجرای شهرام امیری

داستان جنجالی و پیچ درپیچ شهرام امیری وادعاها و روایت های متناقض درباره ناپدید و یا پدیدار شدن وی بحش کوچکی از کوه یخی است که بخش عظیم آن نامرئی بوده و باحتمال بسیارزیاد، بنابه طبیعت این گونه فعالیت ها و به عنوان اسناد طبقه بندی شده هم چنان نامرئی خواهد ماند. نباید فراموش کنیم که هیچ دولت وآژانس جاسوسی معتبری تمایل ندارد که از شگردها و شیوه های مشخص فعالیت  آنها پرده برداری بشود. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: نیروی جانشین کجاست؟

به ما می گویند که «کنار گود نشسته اید و به پهلوان در مخمصه افتاده در گود سفارش لنگ کردن حریف را می دهید و از آنها توقع ناممکن دارید. آخر چگونه می توان در زیر آتش مرگبار سرکوب حکومت از این رهبران انتظار انجام چیزی بیش از این داشت که انجام می دهند؟» اما دیده ام که اغلب گویندگان همین سخنان، در عین حال، بشدت در مقابل این پرسش نیز ایستادگی می کنند که: «اگر وضع چنین است که شما می گوئید آیا نباید نتیجه گرفت که رهبری جنبش باید در خارج از ایران شکل بگیرد؟» (دنباله…)