یک دیدگاه، دو عکس و لحظه ای تامل …

خمینی: «رهبر من آن طفل دوازده ساله اى است که با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آنرا منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.»  ادامه »

ارسال دیدگاه