پـویـان انصـاری: ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور!

حال چرا وقتی شهرام امیری را بازجویی می کردید با زبان عبـری باهـم حرف می زدیـد کـه ایشان مخصوصأ با آن هوش و ذکاوت “خدا دادی” که دارد، زود تشخیص بدهد، اسرائیلی هستیـد. هـر روز این بدبخت زبون بسته را با اشکال گـونـاگـون شکنجـه کردیـد، حـال فقـط صاحب بی زمـان می داند که ایشان کهـریـزکـی شده اند یا نـه! (دنباله…)

وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی علی معزی

وضعیت جسمی زندانی سیاسی علی معزی ۵۷ ساله  رو به وخامت گذاشته است ولی از درمان جدی او ممانعت به عمل می آورند. (دنباله…)

میرحسین موسوی: سرنوشت اقتدارگرایان در سراسر جهان شبیه هم است

میر حسین موسوی در دیدار با جمعی از استادان انجمن اسلامی مدرسین گسترش دروغ را یکی از علایم زوال در جامعه دانست و تاکید کرد:“دروغ سازمان یافته مشرعیت زداست و ما امروز با دروغ سازمان یافته روبرو هستیم و رسانه های مجازی سبز باید حداکثر تلاش خود را در زمینه بر ملا کردن ابعاد این پدیده شوم و رو به گسترش به کار گیرند.“ (دنباله…)

نامه مهدی کروبی به یکی از اعضای شورای نگهبان: شورای نگهبان نهال تقلب در کشور را نهادینه کرده

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی درپی دفاع یکی از اعضای شورای نگهبان از عملکرد این شورا نامه ای سرگشاده به وی نوشت. کروبی در این نامه آقای مومنی از فقهای شورای نگهبان یادآوری کرد که شورای نگهبان این حافظ شرع و قانون اساسی امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند، تبدیل شده است و آن جایگاه رفیع در قانون اساسی را به این سطح تنزل داده است. (دنباله…)