فشارهای بین المللی باعث آزادی سعید ترابیان، فعال سندیکایی گردید

روز دوشنبه ۲۸ تیرماه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که دستگیری او با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری جهان مواجه بود. رژیم را وادار کرد که به بی گناهی این فعال سندیکایی تن در داد و او را آزاد کند.

با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و سندیکاهای بین المللی کارگری رژیم را ناچار به آزادی فعال سندیکایی سعید ترابیان با وثیقه سنگین نمود.

روز دوشنبه ۲۸ تیرماه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که دستگیری او با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری جهان مواجه بود. رژیم را وادار کرد که به بی گناهی این فعال سندیکایی تن در داد و او را آزاد کند.

بازپرسی شعبه ۶ دادگاه انقلاب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگیری و بازداشت این فعال سندیکایی در ازای آزادی او وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از خانواده وی خواسته بود.بازپرسی فوق که خواسته های بازجویان وزارت اطلاعات در کرج را بر آورده می کند و مجری فرمانهای سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی که در دستگیری ،شکنجه وحشیانه جسمی و روحی فعالین دانشجویی،زنان ،دستگیر شدگان اعتراضات قیام،دراویش و زندانیان سیاسی خود شخصا نقش دارد می باشد.

سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز ۱۹ خرداد ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزدیک به ۳۶ روز در سلولهای انفرادی این بند تحت شکنجه های شدید روحی قرار داشت و روز ۲۳ تیرماه به بند ۴ زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

رضا شهابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که در روز ۲۲ خرداد ماه در محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و همچنان در این بند مخوف بسر می برد.از شرایط و وضعیت این فعال سندیکایی خبری در دست نیست.

دو تن از رهبران سندیکایی اتوبوس رانی تهران و حومه ،آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی علیرغم گذشت چند سال همچنان در بازداشت بسر می برند.اخیر وزیر کار به سازمان جهانی کار تعهد داده بود که او را آزاد خواهند کرد ولی همچنان همانند سایر موارد به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کنند و آقای اسالو را بی گناه در بند نگه داشته اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری تمامی کارگران زندانی در ایران است و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالین سندیکایی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۹ تیر ۱۳۸۹ برابر با ۲۰ ژولای ۲۰۱۰
http://pejvakzendanyan.blogfa.com/

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان جهانی کار
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

ارسال دیدگاه