فرزانه میلانی: سیمین بهبهانی در شعر خود تاریخ ایران را می‌نویسد

در شصت سال گذشته خانم بهبهانی ۱۹ کتاب شعر منتشر کرده است. او بارورترین شاعر ایران است، کشوری که به قول خانم میلانی شعر در آن «کتاب مقدس ملی» است.  ادامه »

ارسال دیدگاه