فیلم: اعطا لوحه شهروندی به خانم شیرین عبادی

در شهرداری پاریس توسط شهردار این شهر ، لوحه شهروندی پاریس به خانم شیرین عبادی داده شد . این گزارش روز ۱۱ ماه ژوئن از برنامه زن امروز از صدای امریکا پخش شد.  ادامه »

ارسال دیدگاه