روز ۵ شهریور ۱۳۸۹ را بخاطر بسپارید!

مشاهده دو کره در آسمان در تاریخ  ۵ شهریور ۱۳۸۹

روز ۵ شهریور  تمام دنیا در انتظار …….
کره مریخ  در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۹ به بالاترین درجه درخشش در آسمان شب خواهد رسید. این کره با چشم غیر مسلح به همراه کره ماه دیده خواهد شد.

در روز ۵ شهریور کره مریخ  به فاصله  ۳۴٫۶ مایلی خود به زمین می رسد. حتما در راس ساعت ۱۲:۳۰  بعد از ظهر (نیمه شب) آسمان را تماشا کنید.

در این شب به نظر خواهد رسید که آسمان  دو ماه دارد!

این امر ۱۲۰۰ سال دیگر دوباره اتفاق خواهد افتاد.

ارسال دیدگاه