وضعیت زندانیان سیاسی بیمار وخیم است

بسیاری از زندانیان، بلافاصله پس از آزادی به دلیل وخامت اوضاع خود در بیمارستان بستری می شوند. درتازه ترین نمونۀ این رفتار می توان به خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که پس ازآزادی با قید وثیقه به دلیل فلج عضلانی دربیمارستان بستری است و بنا به گفتۀ خانوادۀ وی درشرایط مناسبی قرار ندارد.

سحام نیوز:
”کمپین بین المللی حقوق بشر“ در بیانیه ای بار دیگر نگرانی خود از وضعیت زندانیان سیاسی بیمار را که از خدمات درمانی محروم هستند ابراز کرد. این کمپین در بیانیۀ خود نوشته است مقامات ایرانی زندانیان سیاسی و عقیدتی را با نگهداری در شرایط خطرناک بهداشتی و ممانعت از مداوای آنها قربانی می کنند.

عدم دسترسی به امکانات بهداشتی، عدم انتقال به مراکز درمانی و حتی بهداری زندان در صورت نیاز زندانی و تراکم بیش از حد ظرفیت، از مواردی است که این کمپین به آن انتقاد کرده است. عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار در زندانها وادامۀ بازداشت آنها یکی از رفتارهایی است که مسوولان زندانها در مورد زندانیان سیاسی به صورت مکرر بکار می گیرند.

بسیاری از زندانیان، بلافاصله پس از آزادی به دلیل وخامت اوضاع خود در بیمارستان بستری می شوند. در تازه ترین نمونۀ این رفتار می توان به خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که پس از آزادی با قید وثیقه به دلیل فلج عضلانی در بیمارستان بستری است و بنا به گفتۀ خانوادۀ وی در شرایط مناسبی قرار ندارد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در این بیانیه نوشته است این زندانیان از دسترسی به غذاهای سالم و حتی رختخواب های پاک در زندان محروم هستند و به دلیل استقرار در سلولهای پرجمعیت دچار بیماریهای سختی شده اند. مجید توکلی، حمزه کرمی، پیمان کریمی آزاد نیز از دیگر زندانیانی هستند که این کمپین به حال وخیم آنها اشاره کرده است.

حسین باقر زاده، فعال حقوق بشر می گوید:“ شرایط نگهداری زندانیان در ایران غیر قابل تحمل است، گزارشی که در مورد زندان کهریزک منتشر شد خود بروشنی نشان می دهد که زندانیان در چه شرایطی نگهداری می شوند. در موارد بسیاری عدم رسیدگی به زندانی بیمار بعنوان یک نوع شکنجه خصوصاً در مورد زندانیان سیاسی بکار می رود. متاسفانه نمونه های زیادی هست که بیماری زندانیان به دلیل عدم معالجۀ بموقع در زندان پیشرفت کرده و پس از آزادی حتی رسیدگی های سریع پزشکی هم نتوانسته است زندانی را درمان کند. اما نظام قضایی ایران به شکلی است که نمی تواند مانع این رفتار با زندانیان شود“.

ارسال دیدگاه