تجمع کارگران نازنخ در مقابل مجلس درپى تعطلیلى کارخانه و پرداخت نشدن مطالبات

دبیر اجرایى خانه کارگر قزین می‌گوید: در پى تعطیلى و چندین ماه پرداخت نشدن مطالبات کارگران کارخانه نازنخ استان قزوین، جمعى از کارگران این کارخانه امروز در مقابل ساختمان مجلس شوراى اسلامى واقع در میدان بهراستان تجمع کردند.

ایلنا:
عیدعلى کریمى در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: کارخانه فرنخ و از ۱۲ اردیبشت ماه سال جارى تعطیل است و کارگران آن از زمان آخرین تعطلیلى تاکنون مطالبات خود را ردیافت نکرده‌اند.
به گفته این فعال کارگری، حجم مطالبات انباشته کارگران نازنخ به شش ماه می‌رسد ودر حال حاضر ۱۲۰ نفر از کارگران این کارخانه به منظور پیگیرى مطالبات خود از قروین به تهران آمده‌اند تا در اعتراض به وضع موجود در مقابل ساختمان مجلس شوراى اسلامى تجمع کنند.

کارخانه‌ نساجى فرنخ و مه نخ از واحدهاى باسابقه استان قزوین است که در پى رکود چند سال اخیر صنعت نساجى و خصوصى سازى از چند سال پیش تاکنون دچار بحران‌هاى کارگرى شده است.

کارگران این واحد تولیدى در طى چند سال گذشته بارها به نشانه اعتراض در مقابل دفتر مسوولان دولتى در قزوین و تهران تجمع کرده‌اند و هیات دول نیز در حاشیه سفرهاى استانى به قزوین مصوباتى را براى بهبود وضع کارگران و کارخانه به تصویب رسانده است.

ارسال دیدگاه