رئیس بند ۳ زندان گوهردشت کرج در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ فعالانه شرکت داشته است

رئیس بند ۳ فردی است به نام گرامی که از جمله کسانی می باشد که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ و بخصوص سال ۱۳۶۷در این زندان فعالانه شرکت داشته است و با افتخار از قتل عام زندانیان سیاسی آن دوران یاد می کند. این فرد در حال حاضر از قرصهای روان گردان استفاده می کند و به مواد مخدر معتاد می باشد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 قطع ارتباطهای تلفنی زندانی سیاسی ارژنگ داودی با خانواده اش برای تحت فشار قرار دادن او و خانواده اش بیش از ۲ هفته است که ادامه دارد.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی در طی چند هفته گذشته تحت فشار های غیر انسای قرار دارد وارتباط تلفنی او با خانواده اش قطع شده است.پس از اینکه مدت تماس تلفنی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان به حداقل زمان ممکن رسانده شد.پاسداربندها در یک اقدام بی شرمانه هنگامی که زندانی سیاسی قصد تماس با خانواده خود را دارد در کنار او قرار می گیرند و به مکالمات خصوصی زندانیان سیاسی بخصوص با همسرانشان گوش فرا می دهند.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی نسبت به این عمل پلید و بی شرمانه پاسداربندها اعتراض نمود و خواستار پایان دادن به این رفتارهای بی شرمانه و غیر انسانی آنها شد.پاسداربندها برای تحت فشار قرار دادن آقای داودی او را از تماس با خانواده اش محروم کرده اند. او بیش از ۲ هفته است که با خانواده اش تماسی نداشته است.

از طرفی در طی روزهای گذشته آب بند ۳ زندان گوهردشت کرج بطور مستمر قطع می باشد و زندانیان سیاسی در گرمای شدید تابستان و بالا بودند درجه حرارت از نبود آب مصرفی و بخصوص آب نوشیدنی در رنج شدید بسر می برند.این مسئله باعث شده است که مشکلات حادی برای استفاده از سرویسهای بهداشتی و استحمام زندانیان ایجاد کند.

خانواده های زندانیان سیاسی وقتی که برای ملاقات با عزیزانشان به سالن ملاقات زندان مراجعه می کنند. سالن ملاقات فاقد هرگونه امکانات اولیه می باشد.در طی مدتی که خانواده های زندانیان سیاسی با عزیزانشان ملاقات می کنند از آوردن آب به سالن ملاقات منع می شوند و سالن ملاقات فاقد امکانات آب نوشیدنی است. سرویسهای بهداشتی سالن ملاقات غیر قابل استفاده می باشد.خانواده ها گاها با بازدیدهای بدنی توهین آمیز و غیر معمول مواجه هستند.

زندانیان سیاسی که در حال حاضر در بند ۳ زندان گوهردشت در اسارت بسر می برند عبارتند از؛ ارژنگ داودی، منصور اسالو،  منصور رادپور، ،مسعود باستانی، علیرضا کرمی خیر آبادی، بهنام فیدج، مصطفی اسکندری، احمد زید آبادی مهدی محمودیان، رضا رفیعی و حشمت الله طبرزدی می باشند.

رئیس بند ۳ فردی است به نام گرامی که از جمله کسانی می باشد که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ و بخصوص سال ۱۳۶۷در این زندان فعالانه شرکت داشته است و با افتخار از قتل عام زندانیان سیاسی آن دوران یاد می کند. این فرد در حال حاضر از قرصهای روان گردان استفاده می کند و به مواد مخدر معتاد می باشد رفتارهای غیر انسانی با زندانیان سیاسی دارد و دائم دنبال بهانه جویی است.همچنین یکی از پاسداربند های این بند به نام نادری از جمله کسانی بود که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ خود چهار پایه را از زیر پای زندانیان سیاسی می کشیده است و این کار را از افتخارات خود می داند.پاسدار بند نادری می گوید سعی می کرده است که در کشیدن چهار پایه هنگام اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از دیگر پاسدارها کوی سبقت را بگیرد او نسبت به دیگر پاسداران بیشترین چهار پایه ها را کشیده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید فشارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده هایشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین الملل خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ تیر ۱۳۸۹ برابر با ۰۲ ژولای ۲۰۱۰

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد

ارسال دیدگاه