رئیس بند ۳ زندان گوهردشت کرج در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ فعالانه شرکت داشته است

رئیس بند ۳ فردی است به نام گرامی که از جمله کسانی می باشد که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ و بخصوص سال ۱۳۶۷در این زندان فعالانه شرکت داشته است و با افتخار از قتل عام زندانیان سیاسی آن دوران یاد می کند. این فرد در حال حاضر از قرصهای روان گردان استفاده می کند و به مواد مخدر معتاد می باشد (دنباله…)

جریمه تخلف از تحریم های جدید علیه ایران می تواند تا یک میلیون دلار و یا ۲۰ سال زندان باشد

کنگره ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرده است که بر سیستم بانکی و انرژی ایران متمرکز شده است. این تحریم ها فراتر از تحریم های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا است و شرکت های خارجی را از معامله با ایران منع می کنند. (دنباله…)

محمد مباشری: گسل های نیمه خاموش و فجایع عصر پسااسلامی در ایران

در این نوشتار، چند شکاف و گسل نیمه خاموش جامعه امروز کشورمان بررسی می شوند. شکاف و گسلهایی که ممکن است با زوال ناگهانی حکومت فعلی فعال شوند و ما را با فجایعی جدید روبرو کنند. این نوشتار در پی شناسایی این دشواره ها – مشکلات – از هم اکنون و هشداری برای یافتن راهگشای -راه حل – آنها پیش از روز فاجعه است … (دنباله…)

اسماعیل نوری علا :چرا نباید جنبش سبز را واگذار کرد؟

بنظر من، جنبش سبز نه مذهبی است و نه خواستار حفظ نظام مذهبی؛ نه دوستدار خمینی و نه مشتاق «بازگشت به عصر طلائی» اوست و نه طرفدار دیگر دینکاران نشسته در قدرت. در نتیجه، اعتقاد دارم که خطای ناشی از پذیرفتن اینکه جنبش سبز واجد اینگونه خصائص است، و تسلیم کردن آن به خواستاران حفظ رژیم فعلی، برای کشورمان خسرانی بزرگ و تاریخی را در بر خواهد داشت که خاموش نشستن در برابر آن عین خیانت است. (دنباله…)

کارگران شهرداری آبادان در وضعیت فلاکت بار معیشتی

هفتصد نفر از کارگران شهرداری منطقه یک آبادان , سه ماه است که حقوق نگرفته اند (دنباله…)