دادگاه انقلاب ارومیه خسرو بوکانی، فعال کارگری را به دو سال زندان محکوم کرد

خسرو بوکانی، روز پنج شنبه ۲۰ خرداد ماه به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
خسرو بوکانی، فعال کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به دوسال زندان محکوم شد. این حکم، هفتم تیرماه سال جاری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به این فعال کارگری ابلاغ شده است.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خسرو بوکانی به اتهامات واهی و هم چنین عضویت در این کمیته به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. این حکم تا ۲۰ روز از زمان صدور آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

خسرو بوکانی، روز پنج شنبه ۲۰ خرداد ماه به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه شد. لازم به یادآوری است که خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و مدت ۱۲ روز را در بازداشت این نهاد امنیتی بسر برد.

ارسال دیدگاه