اخراج کارکنان شرکت واحد تهران تحت عنوان طرح بازخرید شدن

از اول تیرماه به تعداد زیادی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه طرح بازخرید ابلاغ شده است. تعداد زبادی از کارکنان که با بیش از ۲ دهه کار در قبال ۱۵ میلیون تومان در مقابل طرح بازخرید قرار گرفته اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه تحت فشار قرار دارند که باید به بازخرید شدن تن در دهند.

از اول تیرماه به تعداد زیادی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه طرح بازخرید ابلاغ شده است. تعداد زبادی از کارکنان که با بیش از ۲ دهه کار در قبال ۱۵ میلیون تومان در مقابل طرح بازخرید قرار گرفته اند.

برای وادار کردن کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه جهت تن دادن به بازخرید فشارهایی علیه آنها بکار می برند. پارکینگ اتوبوسها را به نقاط دور افتاده و خارج از شهر و یا به شهرهای دیگر مانند کرج منتقل کرده اند.سرویس ایاب و ذهاب را قطع و یا بسیار محدود کرده اند و موارد متعدد دیگر.

به تعدادی از کارکنان این شرکت که از ۲ سال پیش برای مسکن ثبت نام کرده بودند و مبالغ سنگینی بابت خرید آن پرداخت کرده اند وعده داده شده است که در صورت موافقت با طرح بازخرید، مسکن آنها زودتر از کسانی که با طرح بازخرید موافقت نکنند حل خواهد شد.

از طرفی دیگر خطوط جدید اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار می کنند. خطوط جدیدی که سپاه پاسداران قصد راه اندازی آن را دارد ترمینال جنوب و پایانه افشار می باشد که از مدتی پیش راننده های جدید آن را استخدام شده اند و در صدد راه اندازی آن هستند. همزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخرید می کنند. به نظر می آید که سپاه پاسداران قصد به تصرف در آوردن این شرکت را دارد.

در راستای طرح به اصطلاح خصوصی سازی، اتوبوسهایی که با امکانات ملی خریداری شده است ، اخیر به افرادی که از بستگان و نزدیگان مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی و از افراد سپاه پاسداران می باشد فروخته می شود.در حال حاضر در توقفگاه غرب،جنت آباد و ۱۷ شهریور تعداد زیادی از اتوبوسها برای فروش آماده سازی می شوند.طرح تدریجی تبدیل شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به شرکتهای خصوصی که در دست سپاه پاسداران است در حال انجام می باشد. شرکت اتوبوس رانی که اکثرا مردم کم در آمد از آنها استفاده می کنند با تبدیل شدن به شرکتهای خصوصی کرایه آنها به چندین برابر افزایش می یابدو شرایط را بر مردم محروم و کم در آمد سختر خواهد کرد.

طرحهای ضد کارگری وضد مردمی فوق توسط مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه سرهنگ پاسدار اردشیر مقیم پور که با نام مستعار حسین بیژنی صورت می گیرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اخراج کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه تحت عنوان طرح بازخرید که بیش دو دهه مشغول به کار هستند را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و سایر سندیکاهای کارگری جهان خواستار حمایت از کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۸ تیر ۱۳۸۹ برابر با ۲۹ ژوان ۲۰۱۰

گزارش فوق به سازمان جهانی کار ارسال گردید

ارسال دیدگاه