تماس تلفنی با امام رضا

طی پارسال یک میلیون و ۲۳هزار و ۲۶۹ نفر از راه دور با برقراری تماس تلفنی با حرم امام رضا در مشهد، به او سلام کردند.
اگر ما خرد داشتیم       کجا این سرانجام بد داشتیم؟  ادامه »

ارسال دیدگاه