اخذ خلافی قبل از ازدواج

دولت مهرورز مردم مدار جهت رفاه حال شهروندان در مراکز پلیس +۱۰ اقدام به راه اندازی اخذ خلافی قبل از ازدواج بانوان کرده است از این رودر از تمامی آقایون هنگام ازدواج تقاضا می شود خلافی خانومشون رو قبل از ازدواج بگیرند.  ادامه »

ارسال دیدگاه