گای برنارد رایدر، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران، خواستار آزادی فوری سعید ترابیان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه شد

گای برنارد رایدر، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران، در نامه ای به محمود احمدی نژاد خواستار آزادی فوری سعید ترابیان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه شد. متن این نامه به شرح زیر است.

جناب رئیس جمهور،
من از طرف کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران ، که دارای ۱۷۶ میلیون عضو در سراسر دنیا از جمله در بسیاری از کشورهای اسلامی است، به منظور اعتراض شدید به بازداشت سعید ترابیان، عضو مرکزی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در تهران، این نامه را برای شما می نویسم.

کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران آگاه شده است که سعید ترابیان توسط ماموران امنیتی در تاریخ ۹ جون در منرل خود بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ماموران امنیتی لوازم شخصی و کامپیوتر او را نیز با خود برده اند.

کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران این بازداشت را، که آخرین مورد از سری بازداشت های اتحادیه های کارگران در ایران است، به شدت محکوم می کند.

من از اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان کارگران را تحت فشار قرار داده و حقوق اولیه آنها را پایمال می نماید، ابراز نگرانی می کنم.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان جهانی کار، متعهد است به آزادی فعالیت نهادها و نیز روابط کارگر و کارفرما احترام بگذارد.

باور دارم که شما به این موضوع مهم توجه خواهید داشت و شرایط آزادی فوری سعید ترابیان را فراهم خواهید کرد.

با احترام،
دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران
گای برنارد رایدر

ارسال دیدگاه