انتقال داوود سلیمانی و عیسی سحر خیزاز فردیس کرج به زندان رجایی

بعد از انتشار نامه های داود سلیمانی و عیسی سحر خیز از زندان فردیس کرج؛ هر دو فعال سیاسی بهمراه دکتر بداغی,امروز به زندان رجایی شهر منتقل شدند.

داوود سلیمانی در نامه سر گشاده ای به رهبری با شرح آنچه در زمان بازجویی بر وی رفته است، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود.

عیسی سحر خیز نیز در سالگرد ۲۲ خرداد با ارسال پیامی به مراسم بزرگداشت این روز در مالزی، به بررسی روند جنبش سبز پرداخته بود.

گفتنی است انتقال زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر نوعی تبعید به حساب می آید.

پیش از این نیز احمد زید آبادی به این زندان منتقل شده بود. خبرها حاکی از شرایط دشوار وی در زندان دارد.

ارسال دیدگاه