اسد نودینیان: ترور سردشت عثمان و موج اعتراضات توده ای در شهرهای کردستان عراق!

این اولین مورد نیست و در چند سال اخیر تعداد دیگری از ژورنالیستهای منتقد چون سوران مامه حه مه که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸ و عبدل علی ستار طاهر شریف در ۶ مارس ۲۰۰۸ نیز ترور شده اند و تهدید و فشار بر ژورنالیستها افزایش یافته است.

سردشت عثمان ژورنالیست و دانشجوی دانشکاه زبان انگلیسی  بدنبال نوشتن چند مقاله انتقادی از حاکمان گمارده شده بر کردستان عراق درصبح روز ۴ مه در مقابل در ورودی دانشگاه از جانب افراد مسلح بطور آشکار ربوده شد و دو روز بعد جسد او در شهر موصل پیدا کردند.

این اولین مورد نیست و در چند سال اخیر تعداد دیگری از ژورنالیستهای منتقد چون سوران مامه حه مه که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸ و عبدل علی ستار طاهر شریف در ۶ مارس ۲۰۰۸ نیز ترور شده اند و تهدید و فشار احزاب ناسیونالیست بر ژورنالیستها افزایش یافته است.

اما ترور سردشت منجر به اعتراضات گسترده توده ای و خشمگین مردم در تمام شهرهای کردستان عراق و در سطح بین المللی و در اکثر کشورهای اروپائی و استرالیا آمریکا و کانادا تبدیل گردید. در تمام این اعتراضات مردم خواهان پایان دادن به ترور منتقدین و توقف قلدری عشایرمنشانه روسای احزاب قومی در دفاع از آزادی بیان شدند.

با پخش خبر ترور سردشت بر همگان روشن بود که این اقدام جنایتکارانه را فقط و فقط افراد مسلح حزب عشیرتی، حزب دموکرات کردستان عراق انجام داده اند. چرا که بعد از نوشتن چند مطلب انتقادی و از جمله مطلبی تحت عنوان “من عاشق دختر مسعود بارزانی هستم” او را تلفنی تهدید می کنند و از او می خواهند که “پا را از گلیم خود دراز نکند”. سردشت عثمان در این رابطه هم با آسایش (اداره امنیت حزب دموکرات) و هم  با رئیس دانشگاه ماجرا را در میان می گذارد. رئیس دانشگاه به او توصیه می کند از آنجا برود و دست از چنین نوشته هایی بردارد. سردشت عثمان بعنوان یکی از ابتدائی ترین حقوق خود و هر شهروندی در عراق می گوید که نه آنجا را ترک می کند ونه می خواهد دست از نوشتن نظر و انتقاداتش بردارد .

تاوان او دفاع از آزادی بیان و انتقاد از مافیای قدرت در کردستان عراق بود.
این جنایت با انفجار عظیم اجتماعی وسیل دهها هزار نفری تظاهراتهای مردم در شهرهای کردستان عراق جواب گرفت. احزاب حاکم زیر فشار مردم مجبور شدند سکوت اولیه را بشکنند و با اعلا م محکومیت ترورسردشت عثمان در لفظ مردم را آرام کنند. تا باز هم به ترور و جنایت علیه مردم و آزادی بی قید و شرط سیاسی ادامه دهند و سایه وحشت و نا امنی را بالای سر روزنامه نگاران و منتقدین از دزدی و فساد سران احزاب قومی نگاهدارند.

حزب حاکم در منطقه، حزب دموکرات کردستان عراق که از همان دقایق اولیه با پخش نامه ها ونوشته های سردشت عثمان، بیشرمانه و بطور غیر مستقیم بر این جنایت صحه میگذاشت و از این جنایت برای ترساندن مردم استفاده میکرد. اعمال این حزب در رابطه با این جنایت و تهدید هایش شکاکیت ها را به یقین تبدیل کرد و مردم را متوجه  دستگاه مخوف و عشیرتی در شمال کردستان عراق کرد. انگشت مظان و اتهام بطرف دستگاه حاکم و مخوف حزب حاکم در شمال کردستان حزب دمکرات کردستان عراق بود. حزب دموکرات کردستان عراق ابتدا پدر سردشت عثمان را به تلویزیون شان فراخوانند و او را وادار نمودند که بگوید “تحقیقات تمام نشده وکسی را یا جریانی را متهم نکنید” در حالیکه پدر سردشت هم همچون تمامی شهروندان دیگر می داند که آخرین نوشته او دقیقا به تهدیدات وبرنامه ترور او توسط حزب حاکم اشاره دارد. بعد از این رهبری این حزب  طی بیانیه ای رسمی  آنهم بعد از یک هفته بعد از ترور سردشت عثمان نه برای روشن شدن و انجام اقداماتی در رابطه با عاملین ترور، بلکه علیه مردم معترض سکوت خود را می شکند .تهدید می کند که عوامل این “ناآرامی ها” را به دادگاه خواهد داد و آنچه را که باید بگوید را خواهد گفت” و سران این “حزب” انگشت اتهام را به جریان منتقد خودی (گوران) پاس دادند. اما آنچه این اطلاعیه بدان اشاره ندارد این است که چرا باید انسانها را بجرم نوشتن آرزوهای شان و ابراز نظر ترور کنند.

 اینها برای مقابله با اعتراض به ترور و برای فرو نشاندن خشم مردم از هر ترفندی استفاده نمودند. مسئولین ریز ودرشت خود را به صف کردند به رادیو و روزنامه و تلویزیونها فرستادند تا ماجرا را قیچی کنند و نگذارند ماجرا به دزدی های سران احزاب حاکم و چپاول ثروت و دسترنج مردم و افشای فساد “فرعون”یان کشیده شود. برای این ماجرا حتی بر دامن زدن به اختلاف بین مردم شهر هولیر و سلیمانیه سرمایه گذاشتند. اما مردم معترض کماکا ن بر دوخواست اساسی خود: آزادی بی قید و شرط سیاسی و تامین امنیت جانی منتقدین و ژورنالیستها پای فشردند.

 ملا بختیار از اعضا رهبری حزب دیگر حاکم درکردستان در مقاله ای با صراحت کمال اعلام می کند که سردشت عثمان قربانی توهمات خود وخیالات خود به آزادی بی قید وشرط سیاسی است. با این جمله بطور روشنی ترور سردشت عثمان  را تائید میکند و خطا را از گردن تروریستها بر داشته و به گردن سردشت می اندازد. او صراحتا اعلام می کند اگر این جنایت را دادگاه حکم می داد اشکالی نداشت. چراکه در اظهار نظرش در رابطه با آزادی بی قید و شرط سیاسی می گوید “آزادی بی قید و شرط سیاسی” که در “خیال خانه” برخی محافل روشنفکری وروزنامه نگار کردستان عراق “باب” شده است ، نه تنها “آزادی بی قید وشرط سیاسی” بلکه حتی “فکر لیبرالی” در جوامعی چون کردستان عراق  که درآن دین ومذهب وسنت و عشایربازی “ریشه دارد شعارهائی هستند که با واقعیت این جوامع انطباق ندارد وبه “آزادی هم خدمت نمیکند”. اراجیف ملا بختیار، تهدیدات و شاخه و شانه کشیدنهای حزب بارزانی یک واقعیت را به روشنی به مردم کردستان نشان می دهد که این سربازان بوش و بلر هیچ ربطی به منافع مردم کارگر وزحمتکش کردستان عراق ندارند.اینها نمی توانند نسل جوانی که اکنون اکثریتی از جامعه کردستان را تشکیل می دهند براحتی مرعوب ودر گنج خانه بنشانند. نسل جوان و شهروندان جامعه در کردستان عراق آزادی می خواهند، زندگی و رفاه می خواهند و اداره جامعه شهری عراق با مافیای عشایری بیش از این قابل قبول نیست. 

اما رویدادهای اخیر بر واقعیت دیگری هم تاکید دارد .مقابله با ترور های سیاسی این مافیاها در شمال و جنوب کردستان عراق فقط و فقط با مبارزه برای دفاع کامل از آزادی بی قید و شرط سیاسی ممکن است. جامعه ای که در آن انسانها را بخاطر بیان آرزوهایشان ترور نکنند.

حاکمیت باند مافیائی احزاب عشیرتی در کردستان در برکت نظم نوین جهانی و در پرتو خانه خرابی و از هم پاشیدگی شیراز جامعه عراق توانسته اند بیش از ۱۹ سال  بر این جامعه حکمرانی کنند. امنیت و جان مردم بی دفاع را روزی با جنگهای داخلی شان و امروز با ترور و تهدید و نا امن کردن جامعه علیه مردم  به گروگان گرفته اند. باید به حاکمیت این باندها پایان داد و مردم کردستان عراق شایسته زندگی انسانی هستند و آزادی بیان و عقیده ابتدائی ترین حق هر شهروندی در آن جامعه است که در دوران حکومت بعث صدهها هزار نفر جانشان را برای آن از دست داده اند. نا امن کردن جامعه توسط این باندها باید متوقف پایان  یابد.

خواست مردم عراق برای معرفی عاملان قتل سردشت عثمان و محاکمه آنها در دادگاهای استاندارد و خارج از حیطه قدرت عشایری اینها کمترین و فوری ترین خواست مردم است و باید فورا متحقق شود.

اسد نودینیان
مه ۲۰۱۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.