اعتصاب غذای مجید توکلی در سلول انفرادی

مجید توکلی بعد از انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به این امر دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

هرانا
مجید توکلی دانشجوی زندانی امروز به دلایل نامعلوم به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار رهانا، وی پیش از انتقال به هم بندیان خود اعلام کرده در صورت انتقال به انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

این در حالی است که طی روزهای گذشته وضعیت جسمی مجید توکلی بد گزارش شده بود تا جایی که وی را چندین بار به بهداری زندان اوین منتقل کرده بودند.

ارسال دیدگاه