شجریان در مصاحبه با تلویزیون استرالیا: رئیس جمهور به مردم توهین کرد .. من هم از همان خس و خاشاکم

برای من لذت بخش است که با مردمی که زندگی میکنم همفکر هستم، دوستشان دارم و آنها هم مرا دوست دارند … رئیس جمهور به مردم توهین کرد و گفت این مردم که اعتراض میکنند خس و خاشاکند .. خوب من هم از همان خس و خاشاکم و صدای من هم برای همان خس و خاشاک بوده و اجازه نمیدهم صدای مرا رادیو تلویزیون شما پخش کند …

 ۳۰ سالی است که مذهب در سیاست وارد شده و حکومت را بدست گرفته و نتیجه بسیار بدی داشته است و همه به این باور رسیده اند که باید دین و مذهب از سیاست جدا شود… (استاد شجریان در باره آواز دخترش در برابر مردان و ترانه های سیاسی خود و اینکه آیا قصد دارد با این کارها به دولت دهن کجی کند، گفت) نه، آنها راه خودشان را میروند و میگویند قوانین الهی است و قابل تعویض نیست … آنها کار خودشان را میکنند و ما هم کار خودمان را میکنیم.

ادامه مطلب»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.