با تقویت اعتصاب عمومی در کردستان راه یک جنبش وسیع اجتماعی بر علیه مجازات اعدام را هموار کنیم

اعدام فرزاد کمانگر، این فرزند شریف کارگران، این معلم دلسوز و مهربان کودکان روستاهای کردستان و مبارز راه سعادت بشر، یک بار دیگر کراهت چهره نظامی متکی بر اعدام را بر همگان آشکار کرد. موج وسیع انزجار نسبت به اعدام ناگهانی فرزاد و چهار فعال سیاسی دیگر می رود تا به جنبشی گسترده بر علیه نظام متکی بر اعدام تبدیل شود. این موج انزجار نباید به اعتراض به اعدام فرزاد و همراهانش محدود بماند.همه قربانیان مجازات غیر انسانی اعدام از محبوبیت و اعتباری برخوردار نیستند که فرزاد را تبدیل به چهره شاخصی در میان قربانیان نموده است. اما حق همه این قربانیان برای زندگی سلب شده است. اعدام تنها به قتل رساندن قربانیان و سلب حق زندگی از آنان نیست. اعدام در عین حال تعرض به حق تخطی ناپذیر حیات کل جامعه است. تبدیل انزجار از اعدام فرزاد به جنبشی در دفاع از حق زندگی جامعه، به جنبشی در دفاع از حق حیات همه محکومان به اعدام، بزرگترین ارجی است که بر زندگی کوتاه ولی پربار فرزاد می توان گذاشت. بگذار عشق و صمیمیتی که در وجود فرزاد زبانه می کشید به اهرمی نیرومند برای مهار زدن به کینه کهنه پرستان و سیه اندیشان بدل شود. بگذار فرزاد در مرگ خود زندگی را در هزاران هزار انسانی فریاد کند که برای اعتراض به مرگ او به میدان می آیند و سرود زندگی سر می دهند.

ما از اعتصاب عمومی ۲۳ اردیبهشت در کردستان دفاع می کنیم و از همه کارگران، آزادیخواهان و انسانهای شرافتمند می خواهیم به هر شکل ممکن به این اعتصاب یاری رسانند.

اعدام اجرای عدالت نیست، اعدام قتل عمد دولتی در پوشش اجرای عدالت است.

سایتها و نهادهای حامی کمپین ۲ میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام
اسامی سایتها:
سایت لج ور

به کمپین ۲ میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام بپیوندید: http://k-a-e.com
21 اردیبهشت ۸۹
۱۱ مه ۲۰۱۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.